Misteria Dzieciństwa - dzień III

Misteria Dzieciństwa - dzień III

Pierwsze warsztaty animaji poklatkowej, warsztaty Księgi Dziecństwa.

Dzień bardzo intensywnej pracy warsztatowej w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Rozpoczął się spacerem po krasnogrudzkim dworze i opowieścią o jego historii, przedwojennych mieszkańcach i związkach z osobą i poezją Czesława Miłosza. Nastepnie obie grupy młodzieży wspólnie pracowały w warsztacie opowieści przedstawiając sobie nawzajem to czego o misteriach dzieciństwa dowiedziały się od swoich dziadków i rodziców i w ramach przygotowań do projektu. Kołysanki, zabawki, gry i zabawy, smaki, ubiory, strachy i sekrety dzieciństwa, które wspólnie przywoływała młodzież polska i ukraińska będą podstawą scenariuszy krótkich filmów animowanych, które powstaną w ramach tego spotkania warsztatowego. Po obiedzie rozpoczeła sie już praca artystyczna w warsztacie animacji i warsztatach plastycznych. W mniejszych polsko-ukraińskich grupach młodzież pracowała nad stworzeniem liternictwa do Księgi Dzieciństwa, którą będzie wspólnie tworzyć oraz różnymi elementami plastycznymi, które stanowić będą scenografie do animacji. Powstały też pierwsze sekundy animacji, stworzone metoda poklatkową.

Wieczorem, po spotkaniu podsumowującym dzień,  odbyły się kolejne  projekcje filmowe. Warsztatowicze obejrzeli filmy animowane z serii współpracującej z Pograniczem  przy  Kolekcji Filmowej Bajek Pogranicza Lizy Skvorcovej