Misteria Dzieciństwa - dzień I i II

Misteria Dzieciństwa - dzień I i II

Codzienne relacje z ukraińsko-polskich warsztatów, pt. Misteria dzieciństwa”

Dzień 1

12 września rozpoczęło się dziesięciodniowe spotkanie warsztatowe w Międzynarodowym

Centrum Dialogu. Po wspólnym obiedzie polsko-ukraińska grupa spotkała się w Białej

Synagodze w Sejnach. Był to czas na poznane się nawzajem i opowiedzenie sobie o

planie spotkania i wspólnej intensywnej pracy przy tworzeniu animacji.

Dzień 2

Gospodarzem przedpołudnia była grupa polska. Młodzież opowiedziała o swojej pracy w

programie Kronik Sejneńskich i innych pracowniach edukacyjno-artystycznych

działających w Ośrodku Pogranicze. Zaprosili też gości z Ukrainy na wspólny spacer po

Sejnach, w czasie którego opowiadali o wielokulturowej historii miasta. Po obiedzie

spotkanie prowadziła grupa ukraińska. Młodzież opowiadała o mieście Lwowie, z którego

przyjechali, o historii i tradycjach w różnych dzielnicach miasta, w których mieszkają.

Wieczorem odbył się warsztat teatralny, który poprzez zabawę przywoływał świat

dzieciństwa, dziecięcych zabawek i opowieści. Po kolacji przyszedł czas na kino

dzieciństwa. W czasie tego pierwszego spotkania filmowego zaprezentowane zostały

krótkie filmy animowane z Filmowej Kolekcji Bajek Pogranicza, które polska młodzież

tworzyła we współpracy z artystami w poprzednich latach. Projekcji towarzyszyła opowieść

o pracy edukacyjnej i artystycznej, której efektem są  cztery kolekcje  filmów

animowanych.