WIELKIE XIĘSTWO POEZJI 2023. Sejny – Krasnogruda 30.6 – 2.7.2023

Wielkie Xięstwo Poezji

WIELKIE XIĘSTWO POEZJI / zapraszamy serdecznie na trzydniowy cykl spotkań z POEZJĄ. Rozmowy, wieczory literackie i muzyczne, premiery filmowe i nowości książkowe.


30 czerwca (piątek)

17.00

TUTEJSZY POETA JIDYSZ – ROSENFELD

Spotkanie z Agatą Ganczarską i premiera jej książki Tutejszy. Suwalskie korzenie twórczości Morrisa Rosenfelda.

Prowadzenie Joanna Degler (Lisek).

Biała Synagoga w Sejnach

19.00

BARANAUSKAS – MIŁOSZ – ROSENFELD

Instalacja z Pracowni Sztuki Wiesława Szumińskiego

NIECODZIENNA OPOWIEŚĆ

Instalacja Mariyi Hoyin

Łąka Baltazara, Krasnogruda.

ПОДОЛАННЯ/POKONYWANIE

Performance i instalacja Włodka Kaufmana i Khalila Khalilova

ZBIOROWE CZYTANIE POEZJI w Amfiteatrze Niewidzialnego Mostu. Muzyka Raphael Rogiński

1 lipca (sobota)

12.00

ROSENFELD Z BOKSZ STARYCH

Podróż do miejsca urodzenia Poety, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, czytanie poezji. Improwizacje muzyczne Radek Nowicki.

15.30

DEKADENT VENCLOVA

Spotkanie autorskie z Tomasem Venclovą oraz polska premiera filmu produkcji Teresy Rożanowskiej Dekadent Nr 2419.

Sala Powrotu w Dworze Miłosza, Krasnogruda

17.30

WĘDRUJĄCE CIENIE

Koncert klawesynowy w wykonaniu Stanisława Łopuszyńskiego. W programie dedykowanym pamięci o ofiarach wojny w Ukrainie utwory m.in. Bacha, Couperina i Scarlattiego. Koncert realizowany jest w ramach Białystok-Tallin Tour 2023.

Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”, Krasnogruda

19.00

POEZJA W OBLICZU WOJNY

Debata z udziałem Anety Kamińskiej, Marianny Kijanowskiej, Iryny Mularczuk, Ostapa Sływynskiego, Bohdana Zadury. Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski.

Prezentacja trzeciej serii Biblioteki Poezji Ukrainy W obliczu wojny.

Sala Powrotu w Dworze Miłosza, Krasnogruda

20.30

DZIELIĆ SIĘ ŚWIATŁEM

Spotkanie autorskie Marianny Kijanowskiej z udziałem tłumaczki Anety Kamińskiej.

Prowadzenie Jakub Pszoniak.

Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”, Krasnogruda

2 lipca (niedziela)

12.00

MOCZULSKI – TUTEJSZY INNY

Spotkanie wokół życia i twórczości Leszka Aleksandra Moczulskiego z Suwałk. Prowadzenie Zbigniew Fałtynowicz.

Muzeum im. Marii Konopnickiej, Suwałki

16.00

„Niech dla Was to będzie tylko opowieścią…”. CÓŻ PO KULTURZE W CZASIE MARNYM

Wykład mistrzowski Ostapa Sływynskiego.

Sala Powrotu w Dworze Miłosza, Krasnogruda

17.15

SŁOWNIK WOJNY

Prezentacja książki ułożonej przez Ostapa Sływynskiego oraz wystawa wycinanek – ilustracji do książki autorstwa Anastasiji Awramczuk.

Sala Powrotu w Dworze Miłosza, Krasnogruda

18.30

Café Europa

Latająca Kawiarnia Literacka z udziałem poetów i tłumaczy z Polski, Ukrainy i Litwy. W programie premiery książek poetyckich Katyrzyny Szwedy, Stanisława Kaliny Jaglarza i Jakubem Pszoniakiem. Prowadzenie Iryna Mularczuk.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Sejny

18.30

Café Europa

Latająca Kawiarnia Literacka z udziałem poetów i tłumaczy z Polski, Ukrainy i Litwy. Katarzyny Szwedy, Stanisława Kaliny Jaglarza i Jakuba Pszoniaka. Prowadzenie Krzysztof Czyżewski i Iryna Mularczuk.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa

Wielkie Xsięstwo Poezji w Mediach:

Monika Żmijewska "Wielkie Xięstwo Poezji na Pograniczu. Wśród gości m.in. wybitny litewski poeta i eseista - Tomas Venclova", Gazeta Wyborcza oddział Białystok, 29.06.2023.


Ilona Lewandowska
"Spotkanie z poezją pogranicza w Krasnogrudzie" Kurier wileński 4 lipca 2023.

WKP 2023


ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ПОЕЗІЇ

Сейни – Красноґруда

30.6 – 2.7.2023

30 червня (п’ятниця)

17.00

МІСЦЕВИЙ ПОЕТ ЇДИШ – РОЗЕНФЕЛЬД

Зустріч з Аґатою Ґанчарською і прем’єра її книги Місцевий. Сувалківське коріння творчості Моріса Розенфельда.

Модератор Йоанна Деґлер (Лісек).

Біла Синагога в Сейнах.

19.00

БАРАНАУСКАС – МІЛОШ – РОЗЕНФЕЛЬД

Інсталяція з Мистецької Майстерні Вєслава Шумінського

Лука Бальтазара, Красноґруда.

НЕЗВИЧАЙНА РОЗПОВІДЬ

Інсталяція Марії Гоїн

Лука Бальтазара, Красноґруда.

ПОДОЛАННЯ / POKONYWANIE

Перформанс і інсталяція Влодка Кауфмана і Халіла Халілова

СПІЛЬНЕ ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ в Амфітеатрі Невидимого Моста. Музика Рафаель Роґінський

1 липня (субота)

12.00

РОЗЕНФЕЛЬД ЗІ СТАРИХ БОКШ

Подорож до місця народження Поета, відкриття меморіальної таблиці, читання поезії. Музичні імпровізації Радек Новіцький

15.30

ДЕКАДЕНТ ВЕНЦЛОВА

Авторська зустріч з Томасом Венцловою, а також польська прем’єра фільму Тереси Рожановської Декадент Номер 2419.

Зала Повернення у Дворі Мілоша, Красноґруда

17.30

МАНДРІВНІ ТІНІ

Клавірний концерт у виконанні Станіслава Лопушинського. У програмі присвяченій пам’яті жертвам війни в Україні присутні твори Баха, Куперена і Скарлатті. Концерт організований у рамках туру Білосток-Таллінн 2023.

Літературна Кав’ярня «Пісенька про порцеляну», Красноґруда

19.00

ПОЕЗІЯ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ВІЙНИ

Дискусія за участю Анети Камінської, Маріанни Кіяновської, Ірини Мулярчук, Остапа Сливинського, Богдана Задури. Модератор Кшиштоф Чижевський.

Презентація третього випуску Бібліотеки української поезії Перед лицем війни.

Зала Повернення у Дворі Мілоша, Красноґруда

20.30

ДІЛИТИСЯ СВІТЛОМ

Авторська зустріч з Маріанною Кіяновською за участю перекладачки Анети Камінської. Модератор Якуб Пшоняк.

Літературна Кав’ярня «Пісенька про порцеляну», Красноґруда

2 липня (неділя)

12.00

МОЧУЛЬСЬКИЙ – ІНШИЙ МІСЦЕВИЙ

Зустріч присвячена життю і творчості Лєшека Александра Мочульського з Сувалок. Модератор Збіґнєв Фалтинович.

Музей імені Марії Конопницької, Сувалки

16.00

«Хай для вас це буде лише оповіддю…» НАВІЩО КУЛЬТУРА В ПОГАНІ ЧАСИ?

Лекція Остапа Сливинського.

Зала Повернення у Дворі Мілоша, Красноґруда

17.15

СЛОВНИК ВІЙНИ

Презентація книги, яку уклав Остап Сливинський та виставка витинанок – ілюстрації до книги авторства Анастасії Аврамчук.

Зала Повернення у Дворі Мілоша, Красноґруда

18.30

Café Europa

Літаюча Літературна Кав’ярня з участю поетів і перекладачів з Польщі, України і Литви.

У програмі прем’єри поетичних збірок Катажини Шведи, Станіслава Каліни Яґлаж та Якуба Пшоняка. Модератори Кшиштоф Чижевський та Ірина Мулярчук.

Сейненське Джазове Об’єднання