CZERWCOWY MIŁOSZ - cykl w rocznicę urodzin Noblisty

Czerwcowy Miłosz / Wielkie Księstwo Poezji to cykl spotkań odbywający się w rocznicę urodzin Czesława Miłosza (30 czerwca). Wspólne obchodzenie kolejnych rocznic zapoczątkowane zostało w Krasnogrudzie w 2011 roku gdy Dwór Miłosza ponownie otwarto w 100. rocznicę urodzin Poety.
Spotkania są nawiązaniem do tradycji tego pogranicza, do tradycji ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to wspólne międzynarodowe święto czytania poezji z udziałem twórców słowa poetyckiego, przekładu, książki i recytacji z krajów sąsiedzkich Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.