Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji - "Żagaryści"

Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji

1 lipca 2021 - zapis rozmowy „WOKÓŁ PUBLICYSTYKI ŻAGARYSTÓW. WILNO, LATA TRZYDZIESTE”.

Rozmawiają: prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Krzysztof Zajas, dr Mindaugas Kvietkauskas i Michał ZającGanek Dworu Krasnogrudzkiego