Czerwcowy Miłosz / 2018

CZERWCOWY MILOSZ 2018 1.jpg

30 czerwca 2018 WIELKIE KSIĘSTWO POEZJI. Spotkanie w rocznicę urodzin Czesława Miłosza.

Wieczór poetycki z udziałem litewskiego poety Vladasa Braziūnasa i jego tłumaczki Agnieszki Rembiałkowskiej. Prezentacja tomiku poetyckiego "Stół góra ołatarna", wydanego w Oficynie Pogranicza. Kawiarnia literacka "Piosenka o Porcelanie" w Krasnogrudzie, godz. 18.00.

Zbiorowe czytanie Czesława Miłosza "Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach". Amfiteatr Parku Krasnogrudzkiego (Przestrzeń Niewidzialnego Mostu).

Czytający cykl "Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach":

Alma Braziūnas, Vladas Braziūnas, Krzsztof Czyżewski, Staszek Czyżewski, Eligiusz Dymowski, Krzysztof Giedroyć, Jowita Janczulewicz, Aniela Janczulewicz, Marta Kowerko-Urbańczyk, Janina Osewska, Agnieszka Rembiałkowska, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Agata Szkopińska, Hanna Tomal, Wojciech Tomal