Wielkie Xięstwo Poezji 2022

Wielkie Xięstwo Poezji 2022

Miłosz / Ukraina / Mickiewicz

30 czerwca - 2 lipca 2022 roku

Krasnogruda / Sejny

Tegoroczna edycja WXP odbywa się w obliczu wojny w Ukrainie. Literatura nie jest strefą autonomiczną, lecz głęboko rezonuje z rzeczywistością noszącą piętno wojennej tragedii. Będziemy się starali nie tyle dyskontować „temat wojny” jako jeden z możliwych w poezji, ile wsłuchać w ukraińskie poesis – słowo w działaniu w sytuacji granicznej.

Z poetyckimi głosami z Ukrainy współbrzmieć będą głosy Adama Mickiewicza (upływa 200 lat od powstania Ballad i romansów) i Czesława Miłosza (111 rocznica urodzin). Obaj poeci są wielkimi wtajemniczonymi duchowej krainy rozciągającej się na pograniczach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, unoszącej się ponad współczesnymi granicami państw narodowych i mówiącej wieloma językami, z których podczas WXP słyszalne będą białoruski, litewski, polski i ukraiński.

Trzy dni / trzy Miłoszowe jedynki / trzy kręgi medytacji.

Międzynarodowe grono artystek i artystów słowa poetyckiego, przekładu, książki, teatru, muzyki i recytacji. Premiery aż pięciu dwujęzycznych (ukraińsko-polskich i białorusko-polskich) tomów poetyckich, zbiorowe czytania poezji w przestrzeni Niewidzialnego Mostu, literacka „Café Europa”, wykłady mistrzowskie i debaty.

Trzy wydarzenia towarzyszące: premiera nowego programu koncertowego Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (29 czerwca, godz. 18), koncert chóru „Aidija” Narodowej Akademii Sztuki im. M.K. Ciurlionisa z Wilna (3 lipca, godz. 18, Biała Synagoga) oraz spektakl flamenco Poprzez dym w wykonaniu La Bogusha – taniec, Cristo Osorio – gitara i śpiew (godz. 20, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa).

1 / Dzień Pierwszy – Czwartek, 30 czerwca

godz. 17 – Debata: Pod Gwiazdą Piołun. Z Oksaną Zabużko rozmawia Krzysztof Czyżewski. Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, Dwór Miłosza.

godz. 19 – Zbiorowe czytanie wierszy Czesława Miłosza. Amfiteatr Niewidzialnego Mostu, Park Krasnogrudzki. Wiersze czytali: Marianna Rant-Tanajewska, Bogusława Citko, Anna Szumińska, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Bogdan Zadura, Maryja Martysewicz, Julia Szeket, Alicja Rosé, Natalia Trochym, Iryna Mularczuk, Janina Osewska, Krzysztof Tur, Nina Parish.

11 / Dzień Drugi – Piątek, 1 lipca

godz. 17 – Wykład mistrzowski: Halyna Kruk "Poezja jako strategia ocalenia: z Czesławem Miłoszem i wojną w tle".Sala Powrotu, Dwór Miłosza

godz. 19 – „Café Europa” z udziałem: Halyna Kruk, Maryja Martysewicz, Iryna Mularczuk, Kornelijus Platelis, Julia Szeket, Alicja Rosé, Natalia Trochym, Bohdan Zadura, Alexey Vorsoba (akordeon). Prowadzenie Krzysztof Czyżewski

111 / Dzień Trzeci – Sobota, 2 lipca

godz. 17 –Wykład mistrzowski Tomasa Venclovy: Mickiewicz – poeta rodzinnej Europy. Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, Dwór Miłosza

godz. 18 – Ballady i romanse Adama Mickiewicza czytane w językach polskim, białoruskim, litewskim ukraińskim. Amfiteatr Niewidzialnego Mostu, Park Krasnogrudzki. Czytali: Robert Wiktor, Hanna Tomal, Janusz Furtak, Stanisława Milewska, Maryja Martysewicz, Julia Szeket, Alicja Rosé, Natalia Trochym, Krzysztof Czyżewski, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Alexey Vorsoba (akordeon).

godz. 20 – Spektakl Kroniki sejneńskie. Dom Pogranicza, Sejny.