Czerwcowy Miłosz / 2015

Czerwcowy Miłosz 2015

30 czerwca 2015 w Pograniczu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Czerwcowy Miłosz” organizowane w rocznicę urodzin noblisty. WIELKIE KSIĘSTWO POEZJI: OSEWSKA – PLATELIS - DUDKO. Spotkanie w kręgu litewsko-białorusko-polskim. 

Wieczór poetycki Janiny Osewskiej, Kornelijusa Platelisa i Bogdana Dudko połączony z prezentacją nowych tomików ich wierszy. Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski.

Gośćmi wieczoru byli:

Janina Osewska - pedagog, poetka, animatorka życia literackiego, regionoznawca z Augustowa. Prowadzi Szkolny Klub Turystyczny „Włóczykij” (od 1993) oraz Kawiarenkę Literacką (od 2004). Opublikowała tomiki wierszy: W stronę ciszy (2003) oraz Do czasu przyszłego (2007) oraz „Okruchy” (2011). Koordynowała projekty literackie „Augustów w poezji” oraz „Ziemia augustowska w prozie i poezji”, które zakończyły się wydaniem antologii wierszy pt. Tam prosto do Augustowa oraz antologii prozy i poezji pt. Opowieść o Ziemi Augustowskiej. Współpracuje z miesięcznikami: „Przegląd Augustowski” i „Dyrektor Szkoły”.

Jest laureatką nagród w kilku konkursach literackich, w tym międzynarodowych ogłaszanych przez Polish American Poets Academy w New Jersey (2004, 2005). Wiersze publikowała m.in. w „Najprościej”, „Jaćwieży”, „Przeglądzie Augustowskim”, „Kwartalniku Wydawnictwa Literackiego”, „Poznaj Swój Kraj”, „Ocaleniu przez Poezję”, w dwumiesięczniku literackim „Topos” oraz ogólnopolskiej antologii Krzyż – drzewo kwitnące (Warszawa, 2002) i „Almanachu EPEA” (Białystok, 2003, 2004). Uprawia też fotografię. Jej prace były prezentowane w licznych publikacjach, na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, a także w USA i Finlandii. Więcej na www.osewska.pl

Bogdan Dudko - animator kultury, dziennikarz, poeta. Urodzony w 1968 roku w Białymstoku. Dzieciństwo spędził w Cisówce. Studiował filologię polską. Dziennikarz radiowy (Polskie Radio Białystok) i telewizyjny (TVP Oddział w Białymstoku), autor reportaży o tematyce kulturalnej i dotyczących mniejszości narodowych. Przez 20 lat był redaktorem naczelnym i animatorem Pisma Literacko-Artystycznego "Kartki". Redaktor ponad 40 książek wydanych w serii Biblioteki "Kartek". Laureat kilku konkursów literackich, m. in. I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Debiut, organizowanym przez tygodnik "Niwa". Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego za upowszechnianie kultury i promowanie literatury współczesnej. Wydał tomik "40 i 4 wiersze o miłości" (2008), "Dolina. Znad Narwi i Świsłoczy" (2014) i książeczkę dla dzieci "Wilczek Milczek" (2014).

Kornelijus Platelis - (ur. 1951) – jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów litewskich, tłumacz i eseista. Wydał dotychczas dziewięć zbiorów poetyckich. Opublikował dwa tomy esejów o ekologii kultury i poezji (1989 i 2011). W swoim wyborze i w przekładach własnych oraz Tomasa Venclovy wydał tom wierszy T.S. Eliota, a tylko w swoich tłumaczeniach – Seamusa Heaneya (2002), Ezry Pounda (2002); z angielskiego tłumaczył też między innymi poezje Johna Keatsa, e.e. cummingsa, Teda Hughesa; z polskiego – Naruszewicza, Mickiewicza, Miłosza i Szymborskiej. W roku 2002 dorobek Platelisa uhonorowany został Litewską Nagrodą Narodową w dziedzinie kultury i sztuki.

Kawiarnia „Piosenka o porcelanie” / Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie / 30 czerwca (wtorek), godz. 19.00. Wstęp wolny