Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji- Krasnogruda/Sejny. Program

Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji- Krasnogruda/Sejny 30 czerwca - 2 lipca

MIĘDZYNARODOWE FORUM KULTURY I POEZJI 30 czerwca - 2 lipca 2021

Program Forum - Krasnogruda | Sejny

30 czerwca 2021, środa, Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

11.30 Słowo otwarcia od Krzysztofa Czyżewskiego, dyrektora Ośrodka „Pogranicze”

11.45 Słowo od Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

12.00 DEBATA OTWARCIA
„O kulturze jako spoiwie Europy i roli polsko-litewskiej współpracy kulturalnej”


udział biorą:
prof. Piotr Gliński, V-ce Prezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Simonas Kairys, Minister Kultury Republiki Litewskiej
prowadzenie debaty:
Łukasz Galusek, V-ce dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Laurynas Vaičiūnas, Prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
we Wrocławiu

13.00 DEBATA ANIMATORÓW KULTURY

udział biorą:

Olga Brzezińska, prezeska Fundacji Miasto Literatury i dyrektorka Festiwalu Miłosza Ramūnas Čičelis, pisarz, publicysta, dr nauk Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Birutė Jonuškaitė, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy na Litwie
Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, dyrektorka festiwalu poezji „Poetycka jesień w Druskiennikach”, dyrektorka Stowarzyszenia Litewskich Wydawców

Donatas Puslys, kurator Programu Mediów i demokracji w Wileńskim Instytucie Analiz Politycznych Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Aleksandra Zińczuk, redaktorka naczelna pisma „Kultura Enter”, członek zespołu Warsztatów Kultury w Lublinie

prowadzenie debaty:

Łukasz Galusek i Laurynas Vaičiūnas

15.30 MIŁOSZIANA RODZINY BUJNICKICH
Uroczyste przekazanie rękopisów wierszy wileńskich Czesława Miłosza dla Krasnogrudy przez prof. Tadeusza Bujnickiego syna Poety – Żagarysty Teodora Bujnickiego

16.00 „KUSZENIE MISTRZA”
O ars poetica z Tomasem Venclovą rozmawia Krzysztof Czyżewski

17.30 „DEDYKACJE POETYCKIE”
Wiersze dla Czesława Miłosza czytają poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji:
Sgitas Birgielis (Puńsk), Vladas Braziūnas (Wilno), Andriej Chadanowicz (Mińsk),
Birutė Jonuškaitė (Wilno), Wojciech Kass (Pranie), Aušra Kaziliūnaitė (Wilno),
Krystyna Konecka (Białystok), Janina Osewska (Augustów), Kornelijus Platelis (Druskieniki), Teresa Radziewicz (Białystok), Katarzyna Szweda (Nowy Żmigród), Tomas Venclova (Wilno), Urszula Zajączkowska (Warszawa), Aleksandra Zińczuk (Lublin)

19.30 PREZENTACJA KSIĄŻKI „TRAKTAT POETYCKI” CZESŁAWA MIŁOSZA z udziałem Giedrė Kadžiulytė,Wydawnictwo Apostrofa (Wilno)

Dwujęzyczna polsko-litewska publikacja poematu w przekładzie Tomasa Venclovy. Wydawcy: Apostrofa (Wilno) i Pogranicze (Sejny)

20.00 MISTERIUM WIERSZA
Zbiorowe czytanie „Traktatu poetyckiego” Czesława Miłosza w przestrzeni Niewidzialnego Mostu (amfiteatr krasnogrudzki)

1 lipca 2021, czwartek

11.00 SYTUACJE POETYCKIE – WOKÓŁ „ARS POETICA” Udział biorą poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

15.00 „WOKÓŁ PUBLICYSTYKI ŻAGARYSTÓW. WILNO, LATA TRZYDZIESTE”.
Rozmawiają: prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Krzysztof Zajas, dr Mindaugas Kvietkauskas i Michał ZającGanek Dworu Krasnogrudzkiego

18.00 KONCERT Litewsko-Polskiej Orkiestry Młodzieżowej, dyrygent Gediminas Gelgotas Biała Synagoga, Sejny

Ograniczona ilość miejsc - wejście z wejściówką (Rezerwacja w sekretariacie budynku Ośrodka Pogranicze w Sejnach lub pod telefonem - 570647167)

20.00 ZADUSZKI POETYCKIE – ANDRZEJ STRUMIŁŁO
Gospodarzami spotkania będą Anna Strumiłło i Krzysztof Czyżewski Maćkowa Ruda 17 – Galeria Strumiłło. Wstęp za zaproszeniami

2 lipca 2021, piątek

11.00 SYTUACJE POETYCKIE – WOKÓŁ „ARS POETICA” Udział biorą poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

17.00 ZADUSZKI POETYCKIE – KRZYSZTOF GEDROYĆ
Gospodarzami spotkania będą Ewa Kanigowska-Gedroyć i Krzysztof Czyżewski Berżałowce. Wstęp za zaproszeniami

20.00 CAFÉ EUROPA – kawiarnia literacka z udziałem poetów z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

2021 m. birželio 30 d. trečiadienis, Milošo dvaras, Krasnogrūda

11.30  „Pogranicze“ centro direktoriaus Krzysztofo Czyżewskio forumo atidarymo žodis 11.45  Palenkės vaivadijos maršalkos Arturo Kosickio sveikinimo žodis

12.00  FORUMO ATIDARYMO DISKUSIJA

„Apie kultūrą kaip jungiamąjį Europos audinį ir apie Lietuvosir Lenkijos kultūrinio bendradarbiavimo vaidmenį“

Diskusijoje dalyvauja:

prof. Piotr Gliński, Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos vicepirmininkas, Lenkijos Respublikos kultūros, nacionalinio paveldo irsporto ministras

Simonas Kairys, Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Diskusiją moderuoja:

Łukasz Galusek, Tarptautinio kultūros centro Krokuvoje direktoriaus pavaduotojas

Laurynas Vaičiūnas, Jano Nowako-Jeziorańskio Rytų Europos Kolegijos Vroclave prezidentas

13.00  KULTŪROS ANIMATORIŲ DISKUSIJA

Diskusijoje dalyvauja:

Olga Brzezińska, Fondo Literatūros miestas pirmininkė ir Milošo festivalio Krokuvoje direktorė Ramūnas Čičelis, rašytojas, publicistas, mokslų daktaras, VDU

Birutė Jonuškaitė, Lietuvosrašytojų sąjungos pirmininkė

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Lietuvosleidėjų asociacijos vykdomoji direktorė, poezijosfestivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ direktorė

Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizėsinstituto Medijų ir demokratinės programos vadovas Agata Wąsowska-Pawlik, Tarptautinio kultūros centro Krokuvoje direktorė

Aleksandra Zińczuk, leidinio www.kulturaenter.pl. atsakingoji redaktorė, kultūros centro Liubline „Warsztaty Kultury“ (Kultūros dirbtuvės) leidybosskyriausredaktorė

Diskusiją moderuoja: Łukasz Galusek i Laurynas Vaičiūnas

15.30  BUJNICKIŲ ŠEIMOS MILOŠIANA

Prof. Tadeusz Bujnicki, poeto „Žegarų“ grupės nario Teodoro Bujnickio sūnusiškilmingai perduoda Česlovo Milošo Vilniauslaikotarpio eilėraščių rankraščius Krasnogrūdai

16.00  MEISTRO GUNDYMAS

Apie „ars poetica“ su Tomu Venclova kalba Krzysztof Czyżewski

17.30  POETINĖS DEDIKACIJOS

Česlovui Milošui dedikuotus eilėraščiusskaito programos „Didžioji Poetų Kunigaikštystė“ poetai: Sigitas Birgelis(Punskas), Vladas Braziūnas(Vilnius), Andrej Chadanovič (Minskas), Birutė Jonuškaitė (Vilnius), Wojciech Kass(Pranie), Aušra Kaziliūnaitė (Vilnius),

Krystyna Konecka (Balstogė), Janina Osewska (Augustavas), Kornelijus Platelis(Druskininkai), Teresa Radziewicz (Balstogė), Katarzyna Szweda (Nowy Żmigród), Tomas Venclova (Vilnius), Urszula Zajączkowska (Varšuva), Aleksandra Zińczuk (Liublinas)

19.30  ČESLOVO MILOŠO KNYGOS „POETINIS TRAKTATAS“ PRISTATYMAS

Knygą vertė Tomas Venclova, išleido leidykla „Apostrofa“ (Vilnius) ir leidykla „Pogranicze“ (Krasnogūda)

Dalyvauja: Giedrė Kadžiulytė

20.00  EILĖRAŠČIO MISTERIJA

Česlovo Milošo „Poetinio traktato“ skaitymai Nematomo tilto erdvėje

(Krasnogrūdos amfiteatras)

2021 m. liepos 1 d. ketvirtadienis

11.00  POETINĖS SITUACIJOS: APIE „ARS POETICA“

Dalyvauja:

Programos „Didžioji Poetų Kunigaikštystė“ poetai

Milošo dvaras, Krasnogrūda

15.00  APIE „ŽAGARŲ“ PUBLICISTIKĄ. VILNIUS, KETVIRTAS DEŠIMTMETIS Diskusijoje dalyvauja:

prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Krzysztof Zajas, dr. Mindaugas Kvietkauskas, Michał Zając   Krasnogrūdos dvaro prieangis

18.00 LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO ORKESTRO KONCERTAS

Diriguoja Gediminas Gelgotas

Baltoji sinagoga, Seinai

(Kviečiame bilietus rezervuotis ‘Borderland Center’ pastate Seinų biure arba paskambibę telefonu - 570 647 167.)

20.00  POETINĖS VĖLINĖS – ANDRZEJ STRUMIŁŁO

Į susitikimą kviečia Anna Strumiłło ir Krzysztof Czyżewski

Mačkova Ruda 17, Galerija Strumiłło | Įėjimas su kvietimais

2021 m. liepos 2 d. penktadienis

11.00  POETINĖS SITUACIJOS: APIE „ARS POETICA“

Dalyvauja:

Programos „Didžioji Poetų Kunigaikštystė“ poetai

Milošo dvaras, Krasnogrūda

17.00  POTINĖS VĖLINĖS – KRZYSZTOF GEDROYĆ

Į susitikimą kviečia Ewa Kanigowska-Gedroyć ir Krzysztof Czyżewski   Beržalovcai | Įėjimas su kvietimais

20.00 CAFÉ EUROPA

Dalyvauja:

Programos „Didžioji Poetų Kunigaikštystė“ poetai

Milošo dvaras, Krasnogrūda