Baranauskas - Rosenfeld - Miłosz

Projekt "Baranauskas - Rosenfeld - Miłosz" dotyczy trzech poetów, których życie i działalność literacka związane są z Sejneńszczyzną, regionem z którego pochodzi biorąca w nim udział młodzież licealna (8 - 10 osób).

Antanas Baranauskas, autor "Borku Oniksztyńskiego" - poematu uważanego za odpowiednik mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza" w literaturze litewskiej, był biskupem sejneńskim, tu też w sejneńskiej bazylice jest jego grób.

Moris Rosenfeld urodzony w Bokszach Starych nieopodal Sejn, był uczniem sejneńskiej jesziwy. Prekursor poezji pisanej w jidysz, autor rewolucyjnych wierszy oraz pieśni. Jego wiersz „Majn Jingle” stał się najbardziej znaną pieśnią angielskiego, żydowskiego i niemieckiego proletariatu.

Wiersze Czesława Miłosza powstałe w Krasnogrudzie - jednym z rodzinnych miejsc poety, będące przedmiotem projektu i próbą odczytania ich w kontekście wielokulturowego krajobrazu sejneńszczyzny to trzeci element, na którym swoją uwagę skoncentrować chcemy w ramach projektu.

Realizacja zadania zakłada gromadzenie materiałów i wiedzy związanej z obecnością tych trzech poetów w przestrzeni kulturalnej Sejneńszczyzny - regionu, którego przeszłość kulturowa utkana była z różnych tradycji i religii, ich twórczych dokonań związanych z tym regionem, zapoznanie się z miejscami w których żyli, przeprowadzenie wykładów wprowadzających w tematykę i opracowanie zebranych materiałów w postaci książki artystycznej. Jej zawartość obejmować będzie wybrane wiersze w/w autorów, dokumentację fotograficzną miejsc związanych z obecnością poetów na Sejneńszczyźnie, opracowanie plastyczne tekstów (ilustracje do wierszy, powstałe w trakcie trwania warsztatów), szkice i rysunki wykonane w trakcie podróży do miejsc w których przebywali Baranauskas, Rosenfeld i Miłosz. Pracownia Sztuki działająca w siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie jest miejscem, gdzie będą realizowane warsztaty.


Planowany projekt zakłada pracę o charakterze twórczym (opracowanie plastyczne gromadzonych materiałów) z wykorzystaniem technik rysunkowych, graficznych, fotografii, projektowania plastycznego związanych ze sztuką książki i umiejętnością aranżacji przestrzeni (wystawa prac plastycznych). Zakłada też odwiedzenie miejsc, w których przebywali i tworzyli poeci, co związane jest z podjęciem trudu dotarcia do nich (Sejny, Boksze Stare w Polsce, Onikszty i Szetejnie na Litwie). Poszerzenie wiedzy na temat poetów poprzez udział w wykładach im poświęconych.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku