Tratwa Muzykantów

Tratwa Muzykantów jest projektem adresowanym do ludzi młodych i realizowanym w oparciu o młodzież. 

To odwołanie się do świata dziś nieobecnego, ale stanowiącego przecież część wspólnego dziedzictwa kulturowego miejsc, gdzie dzisiaj żyją młodzi ludzie dopytujący się o przeszłość. O przeszłość pytają również wnuki żydowskich emigrantów, którzy te miejsca opuścili. 

Ich ciekawości spotykają się w tych samych miejscach. 

Ten projekt jest docieraniem do śladów kultury jidysz. Jest w najgłębszym swym zamyśle budowaniem więzi pomiędzy ludźmi różnych religii i narodów. Młodych z różnych krajów Europy, gdzie kultura jidysz była częścią wspólnego dziedzictwa ma zaprowadzić na spotkanie z „Innym”, który „nieobecny” w ich najbliższym sąsiedztwie daje o sobie znać jedynie szczątkami ruin i cmentarzy. Dla młodych z Ameryki to odczytywanie hieroglifu swych korzeni. To spotkanie, co najważniejsze dokonuje się w żywej przestrzeni kulturowej, nie ograniczonej do przeszłości. To twórcza przygoda artystyczna, poszukiwanie nowych brzmień. To tworzenie muzyki nowoczesnej, wypływającej z dzisiejszej wrażliwości ludzi młodych, dla której stare jest inspiracją. Prócz 50 osób biorących bezpośrednio udział w warsztatach, równie istotnym kręgiem odbiorców których obejmie ten projekt jest młodzież Sejn i okolic, dla której przygotowany jest cykl wykładów, spotkań, projekcji filmów i koncertów. Ponadto przewidujemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, mieszkańców regionu i turystów, którzy w wakacyjnym czasie odwiedzą Suwalszczyznę. Będą oni uczestniczyć w koncertach na centralnym placu miejskim w Sejnach. Nasze dziesięcioletnie doświadczenia pracy na pograniczu pozwalają mieć przekonanie, że etos pogranicza, kultury dialogu należy stale i na nowo budować z młodym pokoleniem. Potrzeba do tego rzetelnej wiedzy historycznej, jak i praktyki kulturowej. Projekt Tratwa Muzykantów w sposób atrakcyjny dla młodych, poprzez muzykę, działania artystyczne jest znakomitym sposobem dotarcia do młodego pokolenia, które powinno umieć udźwignąć trudną problematykę dziedzictwa historycznego między innymi takich debat jak Jedwabne. Wierzymy, że tego rodzaju działania pozwalają lepiej wniknąć w przeszłość i lepiej budować przyszłość.

Więcej na stronie Warsztaty/Pracownia Muzyczna