Meridian Café

Książkowa seria Meridian licząca obecnie ponad 50 tytułów ma na celu nie tylko przybliżenie polskim czytelnikom literatury z Europy Środkowowschodniej,  ale też w myśl motta z wiersza Paula Celana – szukanie nitki łączącej ponad podziałami. 

Pogranicze często publikuje autorów po raz pierwszy tłumaczonych i wydawanych w Polsce. Zdarza się również, że są to pierwsze książki ukazujące się poza rodzinnym krajem pisarza. Stąd ważne, aby powierzać je w ręce tłumaczy-ekspertów, pięknie wydawać i dobrze promować, co pozwoli zachować ich wartość, jak wiadomo, zagrożoną już na etapie przekładu.  Z doświadczeń Pogranicza wynika, że książki wędrują i są później wydawane także w innych krajach – przepływ nie kończy się na Polsce.  Niepokoi natomiast powiększająca się przepaść pokoleniowa – starsi wiekiem propagatorzy literatury środkowoeuropejskiej odchodzą, brakuje kontynuacji w postaci wybitnych młodych tłumaczy i redaktorów. Nadzieja w studentach będących częścią środowiska, którzy podejmą się refleksji, współpracy, budowania.

Fundacja Pogranicze - Program Wydawniczy zaprasza do współpracy młodych ludzi zainteresowanych debatą i pisaniem o sprawach pogranicza kultur, trudnego sąsiedztwa narodów i dialogu religii.

Serie wydawnicze „Sąsiedzi", „Meridian", „Ornamenty historii" czy „Ex Oriente” to książki poświęcone historii i współczesności Europy Środkowowschodniej. Chcielibyśmy wraz z Wami stworzyć pismo internetowe skupione wokół tych książek, ich autorów i poruszanych w nich tematów. Liczymy, że pisane przez Was recenzje książek, zapisy debat z ich autorami, spotkania literackie zainicjują dyskusję wokół idei wielokulturowego dziedzictwa w Europie i kilku innych ważnych problemów związanych z miejscem i czasem, w których żyjemy.

Zmierzamy do powołania Klubu Książki Pogranicza - "Meridian Café", gdzie w atmosferze kawiarni literackiej organizować będziemy spotkania, dla których impulsem byłyby nasze książki i ich autorzy.

Znajduję to, co łączy i jest jak wiersz prowadzący do spotkania... – znajduję Meridian. 

Te słowa Paula Celana są mottem serii książek wydawanych przez „Pogranicze”. Jej środkowoeuropejski duch zainspirował powstanie Meridian Café, którą utworzyliśmy po to, by rozmawiać, czytać i pisać o naszej części Europy. Naszej, czyli jakiej: środkowej?, środkowowschodniej?, postkomunistycznej?, nowej?, aspirującej? A może posługujemy się zbyt utartymi klasyfikacjami, nieprzystawalnymi kategoriami, przedawnionymi pojęciami? Może do jej opisu potrzeba zarówno świeżego spojrzenia, jak i nowego języka.

Zastanawialiśmy się nad tą kwestią podczas warsztatów organizowanych przez Fundację Pogranicze w Sejnach. W ten sposób zrodził się projekt założenia nowego internetowego forum „Meridian Café”, o charakterze interdyscyplinarnym, które ma być miejscem spotkań młodych ludzi zainteresowanych szeroko pojętą tematyką środkowoeuropejską. Liczymy na to, że stworzy ono przestrzeń dla debaty wokół idei wielokulturowości dziedzictwa Europy i wielu innych ważnych problemów związanych z miejscem i czasem, w których żyjemy.