Lektorium Sejneńskie

Lektorium Sejneńskie jest projektem edukacyjnym skierowanym do młodych ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty i twórczo działać. Praktykując dzielenie się wiedzą Pogranicze współpracuje z licealistami i absolwentami LO im. Szymona Konarskiego w Sejnach, a dziś już studentami kierunków humanistycznych na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu.

Idea projektu wywiedziona jest z nagrodzonej Nagrodą Nobla książki Hermanna Hessego „Gra szklanych paciorków”:

"Gra szklanych paciorków jest grą wszelkimi treściami i wartościami naszej kultury. Igra się nimi tak, jak w okresie rozkwitu sztuk pięknych malarz igrał barwami swej palety. Cokolwiek ludzkość w twórczych swoich epokach wydała w zakresie wiedzy, szczytnych myśli i dzieł sztuki, co późniejsze czasy uczonej refleksji sprowadziły do pojęć i uczyniły naszym dobrem intelektualnym, cały ów ogromny zasób duchowych wartości służy graczowi szklanych paciorków, który gra na nich tak, jak organista na organach”.