Halma

Literary Colloquium Berlin (Niemcy), Robert Bosch Foundation (Niemcy) i Fundacja Pogranicze zakładają w listopadzie 2006 sieć europejskich Domów Literatury zwaną "Halma". 

W krajach niemieckojęzycznych obserwuje się żywe i wciąż rosnące zainteresowanie kulturą Europy Środkowowschodniej. Mają tam bowiem miejsce oryginalne i ambitne inicjatywy, rzadko jednak znane poza granicami danego kraju. Planujemy więc stworzyć europejską platformę międzynarodowej wymiany autorów i tłumaczy. Celem "Halmy" jest ustanowienie regularnych kontaktów między instytucjami tworzącymi sieć i propagowanie ich działań na płaszczyźnie międzynarodowej poprzez katalog. 

Nazwa "Halma" pochodzi od gry planszowej, która wymaga przede wszystkim umiejętnosci dokonywania zmiany miejsca. Im więcej graczy bierze w niej udział, tym więcej pojawia się możliwości. Gra nie polega na usuwaniu z planszy pionków przeciwnika, lecz na takim wykorzystaniu ich położenia, by korzystnie zmienić własne. W taki właśnie sposób "Halma" chce działać jako sieć. Jej celem jest danie możliwości poznawania z pierwszej ręki bogactwa europejskich doświadczeń i regionów oraz spotkania osób o różnych tradycjach historycznych i politycznych. Na początku "Halma" skoncentruje się na krajach niemieckojęzycznych i środkowoeuropejskich. 

Naszym pierwszym krokiem jest oficjalne powołanie sieci Domów Literatury podczas spotkania w Sejnach w listopadzie 2006. Jest to spotkanie przedstawicieli instytucji, które są lub będą zdolne zapewnić pobyt autora lub tłumacza w ich domu. Tym, co czyni instytucję Halmy szczególną i różną na przykład od hotelu, jest gotowość wprowadzenia gościa sieci w literackie i historyczne środowisko i tradycję własnej instytucji, regionu czy kraju. Dodatkowo będą organizowane literackie wydarzenia angażujące gości. 

Podczas spotkania założycielskiego przedstawiciele takich Domów Literatury poznają się wzajemnie i będą mieli możliwość zaprezentowania swych instytucji. Będziemy dyskutować nad konkretnymi tematami, jak zapraszanie gości, fundowanie stypendiów "Halmy" dla autorów oraz tłumaczy i organizowania publicznych wydarzeń w ramach sieci. 

Drugim krokiem będzie wydanie katalogu "Halmy" po angielsku i niemiecku. Będzie on informował o specyfice różnych domów i przyczyni się do rozwoju współpracy między nimi. Będzie jednocześnie instrumentem promocji "Halmy" na płaszczyźnie międzynarodowej i rekomendacji jej członków jako poważnych partnerów w wydarzeniach kulturalnych i współpracy w Europie Środkowowschodniej. Koncepcja katalogu będzie przedmiotem dyskusji podczas sejneńskiego spotkania. 

Trzeci krok to ufundowanie stypendiów i organizowanie publicznych wydarzeń. Taki projekt zostanie zaprezentowany po raz pierwszy na początku 2007 r. 

"Halma" w taki właśnie sposób chce ożywienia wymiany między krajami Zachodu, Europy Środkowowschodniej oraz rozwoju inicjatyw lokalnych oraz współpracy instytucji kulturalnych Europy.