Spotkania Filmowe w Pograniczu

Spotkania Filmowe w Pograniczu są okazją do zaprezentowania filmów wybitnych twórców, które zapisały się znacząco w historii kina. Spotkania są kontynuacją cyklu Wtorki Filmowe w Pograniczu, trwającego w latach 2003 i 2004 w formie cotygodniowych spotkań filmowych, poświęconych tematyce wielokulturowości, sąsiedztwa, współistnienia małych narodów, mniejszości narodowych i grup etnicznych, zamieszkujących Europę Środkowowschodnią ukazywanej w pełnometrażowych filmach fabularnych i dokumentach.

Cykl Spotkania Filmowe poszerzony został o prezentacje wybitnych filmów niezwiązanych z tematyką wyżej wymienioną. Projekcje nieodpłatne w Domu Pogranicza. Z kilkuletnich spotkań wyłoniły się działające obecnie stałe pracownie Pracownia Audiowizualna Ośrodka Pogranicze oraz Pracownia Filmowa Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza do korzystania z których serdecznie zapraszamy.