Klasa Dziedzictwa Kulturowego

Klasa Dziedzictwa Kulturowego 

Celem tego programu, w którym uczestniczy młodzież szkół średnich z Suwalszczyzny, jest pogłębienie wiedzy historycznej i kulturowej o własnym regionie, z uwzględnieniem jego zróżnicowania narodowościowego i religijnego. 

Istnieją trzy praktyczne formy realizacji tego programu: 
– dodatkowe lekcje w szkole, spotkania i dyskusje z wybitnymi pisarzami, artystami i intelektualistami 
– wyprawy do regionów pogranicza i wielokulturowych miast (Wilno, Siedmiogród, Białoruś, wioski pogranicza polsko-ukraińskiego), nawiązywanie kontaktu z ich mieszkańcami, dokumentowanie dziedzictwa kulturowego 
– własna praca artystyczna czerpiąca z wiedzy i zdobytych doświadczeń (wystawy, publikacje, filmy, spektakle i koncerty muzyczne) 

Ośrodek "Pogranicze" zrealizował trzy cykle Klasy Dziedzictwa w latach: 1992-1996, 1996-2000, 2000-2002. W roku 2002 rozpoczęliśmy nową edycję, w której uczestniczy trzydziestoosobowa grupa uczniów sejneńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Młodzież z Klasy Dziedzictwa Kulturowego ma stałe spotkania dwa razy w tygodniu, uczestniczy w zajęciach teatralnych i historyczno-kulturowych, przygotowuje się merytorycznie do realizacji programów i projektów "Pogranicza". Do tej pory brała udział w realizacji takich projektów jak: Młodzieżowe Dialogi o Tolerancji, Pamięć Starowieku, Zaduszki w Białej Synagodze, Środkowoeuropejskie Forum Kultury, "Tam, gdzie zieleń spotyka się z błękitem" – spotkania z kulturą cygańską, Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej, Camera Pro Minoritate. 

Pierwsze spotkanie z młodzieżą z Klasy Dziedzictwa Kulturowego miało miejsce 15 września 1992 r. – przedstawiono na nim pracę "Pogranicza" oraz program i ideę Klas Dziedzictwa.

Utworzenie grupy teatralnej, spektakle: Pastorałka, Bajka o poczciwym Hajdaju, Hajdajce, Rozynce i Szymku, co żenić się chciał, Szepty starej Księgi, Pasja. W maju 1996 r. – premiera spektaklu Dybuk według dramatu Szymona An-skiego Na pograniczu dwóch światów, powstanie Teatru Sejneńskiego i Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego