Wilno: między sacrum i profanum - wystawa Aloyzasa Stasiulevičiusa

Wilno: między sacrum i profanum - wystawa Aloyzasa Stasiulevičiusa

Wystawa została zorganizowana w Białej Synagodze w Sejnach z okazji 20. rocznicy podpisania umowy między Polską a Litwą w kwestii przyjaznych relacji oraz sąsiedzkiej współpracy. – Wystawa prac nosi symboliczny tytuł „Wilno: między sacrum a profanum”. Odzwierciedla to, w moim przekonaniu, nie tylko piękno duchowe Wilna, ale również stosunki Litwy i Polski na przestrzeni wieków. Dzieje się tak, gdyż nasza wspólna historia, dziedzictwo, sąsiedztwo i uznawane wartości są unikalne – uważa Vida Bagdonavičienė, konsul Republiki Litewskiej w Sejnach.

Każdy z obrazów Aloyzasa Stasiulevičiusa to osobna opowieść. Ekspozycję w Białej Synagodze tworzy więc 30 opowiadań o Wilnie – mieście, w którego mury wpisana jest historia i dramat. Aloyzas Stasiulevičius, obecny podczas wernisażu, który odbył soę 3 maja 2014, mówi o sobie, że jest malarzem chrześcijańskim. – Bliska jest mi idea miłości Chrystusa – podkreślił w sobotę – 3 maja artysta, dodając do myśli towarzyszącej swojej twórczości słowa Jana Pawła II, że artyści swój talent powinni wykorzystywać do szerzenia miłości wśród bliźnich. Stasiuleviciusowi bliskie są wątki polsko-litewskiej współpracy. Jak zaznacza – oba narody łączy europejska, chrześcijańska kultura, w której Polacy i Litwini zawsze współistnieli razem. Polska to dla wileńskiego artysty Czesław Miłosz, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, Adam Hanuszkiewicz, Tadeusz Kantor.

(fragment tekstu pochodzi z serwisu www.niebywalesuwalki.pl)

Aloyzas Stasiulevičius - artysta malarz, nauczyciel i krytyk sztuki urodzony w 1931 roku w Ariogale. Studia ukończył w 1956 roku w Państwowym Instytucie Sztuki. Mieszka i tworzy w Wilnie, którego bogactwo duchowe i kulturowe jest źródłem inspiracji artysty już od ponad 50 lat.

Ostatnie dwadzieścia lat twórczości poświęcił tematyce chrześcijańskiej metafizyki, łącząc ją z osobistymi przeżyciami, czego wyrazem jest cykl obrazów Historie cierpienia Chrystusa.

Prezentowany  na  ponad  60  wystawach  w  muzeach  i  galeriach  w  kraju i za granicą.  Wielokrotnie  nagradzany  i  wyróżniany  ostatnio otrzymał m. in. Krzyż Rycerski Orderu RL "Zasłułoty Medla "Zasługi dla Kultury Wilna" oraz Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kiejdany {2012).