Biała Synagoga

Po wyremontowaniu w roku 1978 budynku synagogi pochodzącej z końca XIX wieku jej kustoszem został artysta-malarz Wiesław Szumiński. Pierwszą ważną wystawą była prezentacja dorobku Andrzeja Wajdy, Portret, zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sejnach.

W 1990 roku miasto przekazało budynek synagogi w użytkowanie Pograniczu. Obecnie znajdują się w nim Galeria Biała Synagoga i Księgarenka Pogranicza. Jest on również wykorzystywany jako miejsce spotkań, sesji naukowych, konferencji, wystaw, koncertów i spektakli teatralnych.