LATO W NASZYCH LASACH - wystawa w Krasnogrudzie

Lato w naszych lasach

Wystawa „Lato w naszych lasach” zrodziła się ze współpracy pomiędzy Fundacją Pogranicze i Nadleśnictwem Pomorze

– współgospodarzami terenu na którym znajduje się odrestaurowany dwór wraz z parkiem, siedziba Międzynarodowego Centrum Dialogu.

LATO W NASZYCH LASACH - wystawa fotografii pracowników Nadleśnictwa Pomorze w Krasnogrudzie w budynku Ptaszników

Zapraszamy:

lipiec-sierpień, codziennie, godz. 10.00 – 18.00;

spotkanie z leśnikiem – 18, 25 lipca,  1, 8 sierpnia, godz. 17.00, wstęp wolny

„Spotkania z leśnikami” prowadzone w przestrzeni wystawy fotograficznej „Lato w naszych lasach” to opowieść o życiu lasu, gospodarce leśnej oraz o tym co to znaczy być leśnikiem.

Prowadzący zajęcia, specjaliści z Nadleśnictwa Pomorze, w oparciu o teren własnej pracy mówią o zwierzętach i roślinach, rodzajach drzewostanów i hodowli lasu w przypadku tak szczególnym jakim są obszary chronionego krajobrazu. Odpowiadają także na pytania i wątpliwości gości.

Otwarcie wystawy miało miejsce 18 lipca godz. 17.00

Tworząc wystawę chcieliśmy zwrócić uwagę odwiedzających to miejsce, że cuda natury są blisko nas. Wystarczy czasem nie przejść obojętnie, spojrzeć w górę lub pod nogi, żeby je dostrzec.

Naprawdę warto.

Park i otoczenie Dworu Miłosza w Krasnogrudzie są niezwykle cenny przyrodniczo: stare drzewa, jezioro, różnorodność  siedlisk zwierząt i ptaków.

To wszystko jest w zasięgu wzroku.

Gościom, którzy są w Krasnogrudzie po raz pierwszy, należy się wyjaśnienie – dlaczego nazwa „Pomorze”, skoro do morza stąd daleko? Nazwa sięga XVI wieku i oznacza teren, przez który przeszedł „mór”, zaraza, czarna ospa czy dżuma, jak głosi legenda. Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Pomorze pojawiły się w XVII wieku, a od nazwy miejscowości pochodzi nazwa nadleśnictwa.

Autorami prezentowanych fotografii są pracownicy Nadleśnictwa Pomorze oraz członkowie ich rodzin. Wszyscy mieszkają w lesie, w leśniczówkach i na co dzień spotykają rzeczy i zjawiska, o które trudno w mieście. Fotografują z pasją i chcą się podzielić tym, co potrafili zatrzymać w kadrze.

Prezentowane zdjęcia roślin i zwierząt w podpisach zawierają nazwy łacińskie. To uniwersalne imiona, czytelne dla wszystkich bez względu na język, jakim się posługują. Polskie nazwy są często wiernym przekładem nazw łacińskich, „ sylvestris” znaczy „leśny” a „vulgaris” pospolity…

Autorami fotografii są:

Krzysztof Fiedorowicz – inżynier nadzoru w nadleśnictwie Pomorze. Interesuje się fotografią „ od zawsze”, mieszka na terenie leśnictwa Wigrańce.

Waldemar Palewicz – leśniczy leśnictwa Szlamy, przyrodnik, fotograf.

Aneta Palewicz- pracuje w nadleśnictwie, razem z Waldemarem mieszka w leśniczówce Szlamy.

Piotr i Tomasz Myszczyńscy – ich rodzice są leśnikami, mieszkają w leśniczówce w Posejnelach. Piotr studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, Tomasz uczy się w liceum.

Aranżacja wystawy - Wiesław Szumiński, artysta plastyk z zespołu Pogranicza.

Współpraca – Ksenija Konopek, prowadzi Pracownię Przyrody w krasnogrudzkim dworze.