Afisze getta wileńskiego

Afisze getta wileńskiego

Rok 2013 był rokiem getta wileńskiego na Litwie. Przed II wojną światową Wilno było jednym z  największych centrów kultury żydowskiej. Żydzi stanowili około jednej trzeciej mieszkańców miasta. Utworzone w 1941 roku getto wileńskie zostało zlikwidowane we wrześniu 1943 roku, a jego mieszkańcy wymordowani.

Wystawę, składającą się z reprodukcji afiszy, można było wcześniej oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich w 70. rocznicę likwidacji wileńskiego getta.

Relacja wideo z wernisażu.

Rozmowa z Fanią Brancovską, zapis spotkania towarzyszącego wernisażowi wystawy.

Relacja z wernisażu 8.04.2014

O wystawie w mediach: