Wystawa. Biblia domowa - Opowieści o domu rodzinnym | Namų Biblija - pasakojimai apie šeimos namus.

Namų Biblija - pasakojimai apie šeimos namus - paroda Biblia domowa - Opowieści o domu rodzinnym - wystawa

Biblia domowa - Opowieści o domu rodzinnym | Namų Biblija - pasakojimai apie šeimos namus.

Pięknie zapraszamy do Dworu Miłosza w Krasnogrudzie na nową odsłonę wystawy "Silva rerum". Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00

Wystawa prezentuje zbiory archiwum dokumentowanej od lat historii mówionej, w formie filmów, spisanych opowieści, fotografii z albumów, dokumentów i pamiątek.

Wystawa nawiązuje do tradycji SILVA RERUM, tworzenia ksiąg domowych tzw. Biblii domowych, gdzie przez pokolenia rodziny utrwalały historię swych domów i ich mieszkańców.

Wystawa ma wymiar artystyczny. W centralnym miejscu znajduje się Otwarta Księga – rzeźba. Wkraczając w jej wnętrze poruszamy się po mapie dróg, jezior i przestrzeni, w której usytuowane są repliki domów z oznaczonymi nazwiskami mieszkańców czterech wiosek: Dusznicy, Krasnogrudy, Ogrodnik i Żegar.

Wszystkie napisy i teksty opowieści wyświetlane są w dwóch językach: po polsku i po litewsku. Na drewnianym postumencie znajduje się tyflografika przeznaczona dla osób niedowidzących, makieta wystawy pozwalająca poprzez dotyk doświadczyć obiektów umieszczonych w jej przestrzeni.

Wystawa powstała dzieki pracy i zaangażowaniu zespołu:

Małgorzata Sporek-Czyżewska - koncepcja wystawy oraz wieloletnia praca ze społecznością lokalna nad pamięcią rodzin;

Vasyl Savchenko - całościowy projekt plastyczny wystawy

Anastasija Lysyuk - opracowanie materiałów graficznych

Michał Szkudlarek - aranżacja świetlna i multimedialna

Tomasz Hentertan - wykonanie instalacji mapy na podłodze

Marek Pawłowski - wykonanie technicznej aranżacji przestrzeni wystawienniczej

Agata Szkopińska - działania promocyjne

Wystawę współtworzą Rodziny: Budzińskich, Bogdanowiczów, Dapkiewiczów, Jakubowskich, Janczulewiczów, Klimasarów, Kulesza-Milewskich, Łostowskich, Marcinkiewiczów, Okulanisów, Pietruszkiewiczów, Raglisów, Rakucewiczów, Skrypków, Waszkiewiczów, Werelichów, Wyżlańskich, Zianowicz-Brzezińskich.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00

Ulotka do wystawy Biblia domowa

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura - interwencje 2021”

Narodowe Centrum Kultury logo