Pamiętanie Miłosza / 2020

Pamiętanie Miłosza / 14 sierpnia 2020

Pogranicze zaprasza do Krasnogrudy na PAMIĘTANIE MIŁOSZA spotkanie w 16 rocznicę śmierci Poety.


14 sierpnia 2020 (piątek)

Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Krasnogruda - Żegary

godzina 16.00
Msza święta pamięci Czesława Miłosza w językach litewskim i polskim.
Kościół w Żegarach.

godzina 17.30

OSTATNIA WILEŃSKA PLEJADA sympozjon z udziałem prof. Tadeusza Bujnickiego i prof. Krzysztofa Zajasa, wokół książki „Żagary. Antologia poezji”. Prowadzenie spotkania Krzysztof Czyżewski.

Ganek Dworu Miłosza w Krasnogrudzie.

- zbiorowe czytanie poezji ŻAGARYSTÓW / Amfiteatr parku krasnogrudzkiego.

godzina 20.00
Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Bilety 30zł / 25zł  W parku w Krasnogrudzie przy Dworze Miłosza.

W piątek, 14 sierpnia 2020 roku, w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbyła się uroczystość Pamiętania Miłosza. W 16 rocznicę śmierci poety wspominaliśmy jego życie i twórczość oraz grupę poetycką Żagary, której częścią był Czesław Miłosz. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Żegarach odprawionej w językach polskim i litewskim, podczas której mogliśmy usłyszeć chór śpiewający pieśni w języku litewskim. Na zakończenie mszy głos zabrał Krzysztof Czyżewski wprowadzając zgromadzonych w historię żagarystów. Kontynuacja uroczystości odbyła się w Krasnogrudzie. Na ganku przed dworkiem spotkali się prof. Tadeusz Bujnicki i prof. Krzysztof Zajas, którzy wraz z Krzysztofem Czyżewskim podczas sympozjonu pod hasłem Ostatnia Wileńska Plejada, dyskutowali na temat książki „Żagary. Antologia poezji”.

“Wileńska grupa poetycka Żagary była na mapie literatury międzywojennego Wilna zjawiskiem wyjątkowym. Potrafiła uwolnić się z krępujących więzów lokalnych i prowincjonalnych, stosunkowo wcześnie zwracając na sebie uwagę i tworząc razem z lubelską “szkołą” Czechowicza oraz krakowską “Linią” zalążki Drugiej Awangardy. (...) Żagaryści, oddaleni od centrum kraju, kształtujący warsztat poetycki na północnym pograniczu Drugiej Rzeczypospolitej, debiutowali na terenie naznaczonym konfliktami etnicznymi i religijnymi, skomplikowanymi stosunkami kulturowymi, napiętymi relacjami politycznymi, a zarazem w rzeczywistości, w której owe odmienności narodowościowe, wyznaniowe czy  kulturowe przenikały się i dopełniały. Dlatego wileńscy poeci Drugiej Awangardy wnosili w ogólnopolską orientację pokoleniową jeszcze jeden ważny element: byli reprezentantami pogranicza. Mimo, że uwierała ich tradycyjna polonocentryczna “kresowość”, własną twórczość wyraźnie osadzali w znanym sobie krajobrazie i środowisku. To był ich świat macierzysty. ” - ze wstępu do książki Żagary. Antologia poezji.

Po dyskusji wszyscy zgromadzeni przenieśli się do przestrzeni amfiteatru parku krasnogrudzkiego, aby wspólnie uczestniczyć w zbiorowym czytaniu poezji żagarystów.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w parku w Krasnogrudzie przy Dworze Miłosza.

Relacja Agaty Wasilewskiej