Pamiętanie Miłosza / 2016

PAMIĘTANIE MIŁOSZA /  14 sierpnia 2016

Pogranicze zaprasza na PAMIĘTANIE MIŁOSZA spotkanie w 12 rocznicę śmierci poety

14 sierpnia 2016 (niedziele), Kawiarnia "Piosenka o Porcelanie"/ Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Krasnogruda – Żegary

g. 10.00 – PAMIĘTANIE W MODLITWIE. Msza święta pamięci Czesława Miłosza w językach litewskim i polskim. Kościółek w Żegarach

g. 16.00 – PAMIĘTANIE W MIEJSCU. Spotkanie z Małgorzatą Sporek-Czyżewską w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. Wspólne zwiedzanie wystawy „Miłosz | Szukanie ojczyzny”. Opowieść o dawnych mieszkańcach dworu i związkach Miłosza z Krasnogrudą. Film dokumentalny Andrzeja Miłosza „Przyśnił mi się sen powrotu”.

g. 17.30 – PAMIĘTANIE W ROZMOWIE. Wieczór w Kawiarence „Piosenka o porcelanie” w Krasnogrudzie. Dyskusja pt. „Miłosz między Rosją a Ameryką” z udziałem m.in. Ireny Grudzińskiej-Gross (Nowy Jork), Iriny Krawcowej (Petersburg), Ewy Kołodziejczyk (Radom), Anny Łazar (Petersburg), Barbary Toruńczyk (Warszawa), Denisa Achapkina (Petersburg), Marka Zaleskiego (Warszawa). Czytanie wierszy Miłosza, w tym m.in. przekładów na rosyjski (Anatol Roitman, Nowosybirsk). Prowadzenie Krzysztof Czyżewski.

g. 20.00 – PAMIĘTANIE W POEZJI. Czesław Miłosz czyta wiersze. Amfiteatr w parku krasnogrudzkim (przestrzeń Niewidzialnego Mostu).