Pamiętanie Miłosza / 2022

Pamiętanie Miłosz / 2022

14 sierpnia (niedziela): PAMIĘTANIE MIŁOSZA. Spotkanie w 18 rocznicę śmierci Czesława Miłosza.


 • Msza pamięci Poety. Kościół w Żegarach, godz. 16.00

 • „Patrząc otwartymi oczami na nieludzką ziemię: Czapski i Miłosz w dialogu”.

Debata z udziałem Ireny Grudzińskiej-Gross, Andrzeja Franaszka i Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego. Prowadzenie Krzysztof Czyżewski

Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, godz. 18.00

 • Zbiorowe czytanie Czesława Miłosza i Józefa Czapskiego

Przestrzeń Niewidzialnego Mostu. godz. 20.00


Irena Grudzińska-Gross
. Historyczka literatury i idei, eseistka i publicystka, profesor literatury porównawczej Uniwersytetu Bostońskiego. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim przerwa­­­ne w 1968 roku kontynuowała w Rzymie i Nowym Jorku, gdzie zrobiła doktorat w roku 1982 na Columbia University. Wykładała na uniwersyte­tach Emory, New York i Princeton. Kierowała programem dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Funda­cji Forda (1998–2003). W latach 2003–2008 dyrektor In­­stytutu Nauk Humanistycznych Boston University. Obecnie profesor w Instytu­cie Slawistyki PAN i stypendystka Fundacji Guggenheima.


Pamiętanie Miłosz / 2022

Mikołaj Nowak-Rogoziński

Absolwent historii sztuki, edytor, przez wiele lat w redakcji „Zeszytów Literackich”. Zajmuje się twórczością malarską i literacką Józefa Czapskiego, opracował z rękopisów jego korespondencję z Gombrowiczem, Kołakowskim i Hertzem, opatrzył komentarzami wydanie krytyczne Wyrwanych stron, przygotował wystawę jego obrazów w Montricher w Szwajcarii i współtworzył wraz z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą scenariusz wystawy stałej Pawilonu Czapskiego w Krakowie. Obecnie pracuje nad edycją dzienników Czapskiego. Opiekun spuścizny Wojciecha Karpińskiego.


Andrzej Franaszek

Andrzej Franaszek (1971) - krytyk literacki, redaktor działu kultury w „Tygodniku Powszechnym", absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się twórczością współczesnych pisarzy polskich. Autor m.in. książek: „Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta" (nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 1999 r., wydanie II: Znak 2008), „Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy" (Znak 2010) oraz przede wszystkim twórca monumentalnej biografii Czesława Miłosza.

14 sierpnia 2022 roku/ Amfiteatr parku krasnogrudzkiego

Miłosz – Czapski: zbiorowe czytanie

 1. Miłosz, Zamiast / Irena Grudzińska-Gross
 2. Miłosz, Zacność / Janusz Furtak
 3. Czapski, List do Miłosza / Krzysztof Czyżewski
 4. Miłosz, Modlitwa / Aneta Kamińska
 5. Czapski, 24 III 1942 / Mikołaj Nowak-Rogoziński
 6. Miłosz, O modlitwie / Zofia Piłasiewicz
 7. Czapski, 1 I 1944 / Adam Jasionek
 8. Miłosz, Strategia / Agata Cygańska
 9. Miłosz, Nasza wspólnota / Andrzej Franaszek
 10. Czapski, 17 I 1944, 27 XII 1943 / Marianna Rant-Tanajewska
 11. Miłosz, List do Giedroycia / Krzysztof Czyżewski
 12. Czapski, 28 XII 1943 / Timothy Snyder
 13. Miłosz, Oczy / Dariia Koniakhina
 14. Czapski, 5 II 1944 / Timothy Snyder
 15. Miłosz, Sztuka i życie / Józef Dyrda
 16. Czapski, 12 II 1944 / Paweł Szymański
 17. Miłosz, Corot / Janina Osowska
 18. Czapski, 17 II, 24 II 1944 / Dorota Patejko
 19. Miłosz, Sztukmistrz / Małgorzata Sporek-Czyżewska

Głosy po spotkaniu:

Ogród i biblioteka. 15 sierpnia 2022 by Izabela J. Barry