Małgorzata Sporek-Czyżewska

Animator kultury. Urodziła się w 1959 roku. Ukończyła polonistykę na Uniwerstytecie Warszawskim i teatrologię w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1981-84 była członkiem awangardowej grupy teatralnej „Gardzienice” . W latach 1984-89 jedną z twórczyń teatru „Arka” w Poznaniu, w tym samym czasie uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach kulturalnych w Czarnej Dąbrówce pt. „Wioska Artystyczna”. W czerwcu 1989 roku jedną z założycieli Fundacji „Pogranicze”, a także współtwórczyni Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach – nowoczesnego centrum kulturalnego, zajmującego się problematyką wielokulturowych regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 1990 roku pracownik Ośrodka. Jest współtwórcą projektów, prowadzonych przez „Pogranicze”, m.in. takich jak: Środkowoeuropejskie Forum Kultury, Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej (Siedmiogród, Bośnia, Bukowina, Spisz), Szkoła Pogranicza, Pamięć Starowieku, Człowiek Pogranicza, Camera Pro Minoritate, Café Éuropa.

Razem z Wojciechem Szroederem prowadzi program edukacyjno-kulturowy „Klasa Dziedzictwa Kulturowego”, poświęcony poznawaniu wielokulturowego dziedzictwa najbliższej okolicy, jak

i wieloetnicznych regionów Europy Środkowo-Wschodniej oraz teatralną grupę młodzieżową „Teatr Sejneński” (jest m.in. współtwórczynią spektakli „Dybuk” i „Wijuny”) i Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego. Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w 2012.

Małgorzata Sporek-Czyżewska otrzymała Złotą Gwiazdę Dyplomacji Litwy