Członkowie założyciele

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE
FUNDACJI POGRANICZE


Krzysztof Czyżewski 
Małgorzata Sporek-Czyżewska 
Wojciech Szroeder 
Wiesław Szumiński 
Wanda Wróbel-Remstedt 
Radosław Okulicz-Kozaryn 
Wiesław Kaleta