Sponsorzy

DONATORZY FUNDACJI POGRANICZE

ROK 2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

European Union

Fundacja Orange

Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego

Narodowe Centrum Kultury

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Urząd Marszałakowski Województwa Podlaskiego

Fundacja Rozwoju Wsi

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ZAIKS

Fundacja Róży Luksemburg

Fundacja PKO

ROK 2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Trust for Central and ekstern Europe

Fundacja Orange

Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Fundacja Edukacji dla Demokracji

Fundacja Credit Cooperatif

Instytut Ksiązki

ROK 2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Audiowizualny

Fundacja Edukacji dla Demokracji

Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego

Instytut Książki

Rok 2010
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Rok 2009
Trust for Civil Society in Central & Eastern EuropeUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


Alianz Cultural Foundation, Munich and Fund for Central & East European Book Project, AmsterdamEuropean Commission, Culture 2007-2013 Program, Europe for Citizens Programme


Ukrainian Studiem Fund Memo


Rok 2008

Wytwórnia Papierów Wartościowych


Krakowska Fundacja Komunikacji SpołecznejBRE BankMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji

SLOLIA Committee, the Center for Information on Literature, Słowacja

Friends of The Borderland

Ambasada Republiki Litewskiej

Fundacja PZURok 2007

Ford Foundation http://www.fordfound.org/

Charles Stewart Mott Foundation http://www.mott.org/

Republic of Croatia – Ministry of Culture http://www.vlada.hr/en/naslovnica/o_vladi_rh/ministarstva/ministarstvo_kulture/

Ben Gurion University, Israel http://www.cs.bgu.ac.il/

European Commission, Culture 2007-2013 Program http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Stefan Batory Foundation http://www.batory.org.pl/english/index.htm

Fund for Central and Ekstern European Book Project http://www.ceebp.org/


Rok 2006

Uniwersytet Warszawski http://www.uw.edu.pl/

Fund for Central and Eastern European Book Projects http://www.ceebp.org/

Open Society Instytute http://www.soros.org/

Kalligram http://www.kalligram.com/

Węgierski Instytut Kulturalny w Warszawie http://www.budapeszt.infinity.waw.pl/instytut/adres.html

Ford Foundation http://www.fordfound.org/

European Cultural Foundation http://www.eurocult.org/

Austriackie Forum Kultury http://www.austria.org.pl/...


Rok 2005

Ford Foundation http://www.fordfound.org/

Charles Stewart Mott Foundation www.mott.org/

Uniwersytet Warszawskihttp://www.uw.edu.pl/

Fund for Central and Eastern European Book Projects http://www.ceebp.org/

Central European University http://www.ceu.hu/

Open Society Instytute http://www.soros.org/