Pogranicze/Horyzont 2024 „Wokół Miłosza – tworzymy grę terenową”

Pracownia Przyrody w partnerstwie Stowarzyszeniem Przytulasy z Sejn rozpoczyna działania w ramach projektu „Wokół Miłosza – tworzymy grę terenową”.

W okresie od maja do grudnia 2024 r odbywa się cykl różnorodnych zajęć edukacyjno-artystycznych z 12-osobowa grupą dzieci. Tematem przewodnim działań artystycznych i twórczych będzie kultura, historia i przyroda miejsca warsztatów – Dworu Miłosza w Krasnogrudzie (Fundacja Pogranicze). Naszym zadaniem będzie stworzenie multimedialnej gry terenowej opowiadającej o dawnych mieszkańcach dworu krasnogrudzkiego, ale i o samym miejscu w którym znajduje się dwór, czyli o parku położonym nad jeziorem Hołny.

Podczas bezpośredniego poznawania okolicy opanujemy techniki artystyczne i środki wyrazu, które umożliwią nam przekazanie w ciekawy sposób zdobytej wiedzy. Dzieci nabędą nowych umiejętności z zakresu sztuki i multimediów, pogłębią wiedzę o własnym dziedzictwie kulturalnym i przyrodniczym.

Projekt otrzymał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo MKiDN