Różnorodność przybagienna

Różnorodność przybagienna. 12 maja 2022

12 maja 2022

Pierwszą część zajęć pochłonęły zabawy z ruchem, śladem graficznym ruchu i dźwiękiem. Turlając się po rolce papieru tworzyliśmy ślad kredką. Potem próbowaliśmy „odczytac” linie ruchu, wyśpiewując ją.

Na spacer w parku poszliśmy śladem bobra, odwiedziliśmy bagienko, zachwycaliśmy się różnorodnością i wielością napotkanych gatunków roślin i owadów wokół bagienka.