"Horyzont" w parku krasnogrudzkim

Pracownia Przyrody, 7 kwietnia 2022

Warsztaty w parku krasnogrudzkim

Podczas drugiego spotkania 7 kwietnia szukaliśmy znaków wiosny, wypatrywaliśmy pierwszych zwierząt (żaby, jaszczurki, owady) i roślin pojawiających się spod warstwy suchych traw i liści, zapisywaliśmy ich nazwy, liczyliśmy napotkane gatunki.