Przyrodnicze zajęcia z "Horyzontem"

Pracownia Przyrody, 31 marca 2022, fot. Ksenija Konopek

Pogranicze - Horyzont, 31 marca 2022

Rezultatem współpracy z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Horyzont” jest rozpoczęcie cyklu regularnych, cotygodniowych zajęć edukacyjno-artystycznych w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie dla 10-osobowej grupy dzieci w wieku 7-10 lat.

Na pierwszym spotkaniu 31 marca poznawaliśmy park krasnogrudzki pod mikroskopem, obserwowaliśmy krople wody z jeziora i stawu, liście, pióra, mech, porosty i inne obiekty zebrane podczas spaceru po parku.