Włodzimierz Bolecki: "Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego, Krasnogruda 2022[WIDEO]

Włodzimierz Bolecki: "Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego, Krasnogruda 2022[WIDEO]

Rejestracja wykładu profesora Włodzimierza Boleckiego poświęconego życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wykład odbył się 15 października 2022 roku w kawiarni Piosenka o Porcelanie w Krasnogrudzie.