Marci Shore: Kultura wobec wojny / Krasnogruda 2022[WIDEO]

Marci Shore: Kultura wobec wojny / Krasnogruda 2022[WIDEO]

Rejestracja O kulturze wobec wojny z profesor Wydziału Historii Uniwersytetu Yale, historyczką Europy Środkowo-Wschodniej Marci Shore rozmawiał Krzysztof Czyżewski. Dwór Miłosza w Krasnogrudzie, 11 sierpnia 2022.