Andrzej Matusiewicz: Kim byli dawni sejnianie?[WIDEO]

Andrzej Matusiewicz: Kim byli dawni sejnianie?[WIDEO]

Rejestracja drugiego spotkania z cyklu „Wokół dziejów Sejn”. Gościem spotkania był historyk Andrzej Matusiewicz - autor przygotowywanej publikacji „Historia Sejn”. 10 listopada 2022, Biała Synagoga, Sejny.