Cafe Europa z udziałem Kateryny Michalicyny, Julii Musakowskiej, Anety Kamińskiej i Jakuba Pszoniaka[WIDEO]

Cafe Europa z udziałem Kateryny Michalicyny, Julii Musakowskiej, Anety Kamińskiej i Jakuba Pszoniaka[WIDEO]

Rejestracja spotkania z poezją ukraińską, które odbyło się w ramach cyklu Cafe Europa 15 sierpnia 2022 roku w kawiarni krasnogrudzkiego dworu. Na scenie spotkały się ukraińskie poetki Kateryna Michalicyna i Julia Musakowska oraz tłumacze/poeci - Aneta Kamińska i Jakub Pszoniak. Spotkanie prowadził Krzysztof Czyżewski.