Jarosław Hrycak: Judt idzie na wschód. Ukraina wobec wyzwań świata, Tony Judt Lecture 2023 [WIDEO]

Jarosław Hrycak: Judt idzie na wschód. Ukraina wobec wyzwań świata, Tony Judt Lecture 2023 [WIDEO]

W tym roku krasnogrudzki Sympozjon z cyklu „Czytanie Drugiego” zwieńczył wykład Tony Judt Lecture wygłoszony przez Jarosława Hrycaka. Historyk opowiadał o miejscu i roli Ukrainy w myśli Judta, ale też o drodze, jaką przebyły książki i diagnozy Judta, by stać się inspiracją i powodem dyskusji w Ukrainie.