Spotkanie wokół twórczości Mosze Kulbaka i poezji jidysz międzywojnia

Mosze Kulbak "Mesjasz z rodu Efraima"

20 listopada godz. 18.00 - w Polskim PEN Clubie odbyło się spotkanie JESTEŚ CIEMNYM AMULETEM OPRAWIONYM W LITWĘ wokół twórczości Mosze Kulbaka i poezji jidysz międzywojnia. Wieczór z cyklu

“Gościnna Warszawa – literatura białoruska” prowadził Krzysztof Czyżewski, uczestniczyli w nim: Siarhiej Szupa, Andrej Chadanowicz, Mindaugas Kvietkauskas 

Mosze Kulbak (1896-1937) był jedną z najważniejszych postaci życia kulturalnego w przedwojennym Wilnie, a pod koniec lat dwudziestych także w Mińsku. W okresie czystek stalinowskich został aresztowany i rozstrzelany pod zarzutem szpiegostwa. Poeta, prozaik, dramaturg, publicysta tworzący w jidysz. 

Andrej Chadanowicz jest białoruskim poetą, tłumaczem i eseistą. W 2021 r. nakładem Wydawnictwa Pogranicze ukazał się zbiór jego wierszy Zabawy fantomowe w przekładach Adama Pomorskiego. Tłumaczy poezję z angielskiego (m.in. Dickinson, Yeats, Auden), polskiego (m.in. Mickiewicz, Gałczyński, Miłosz, Szymborska i in.), ukraińskiego, francuskiego i innych języków. Tłumacz poezji Mosze Kulbaka na język białoruski.  

Krzysztof Czyżewski jest wydawcą, poetą, eseistą i redaktorem, jednym z inicjatorów powstania Fundacji „Pogranicze”. Dyrektor Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów”. Współtwórca Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wileńskiego, Berkeley University, Harvard University. W 2016 roku w Wydawnictwie Pogranicze ukazał się Mesjasz z rodu Efraima Mosze Kulbaka w jego przekładzie.

Mindaugas Kvietkauskas jest litewskim literaturoznawcą, tłumaczem i wykładowcą Uniwersytetu Wileńskiego. Tłumaczył na język litewski m.in. utwory Czesława Miłosza, Abrahama Suckewera i Wisławy Szymborskiej. Autor przekładu Mesjasza z rodu Efraima Mosze Kulbaka. Jest badaczem wielojęzycznej literatury Wilna I połowy XX wieku, znawcą literatury Żydów litewskich.

Siarhiej Szupa jest białoruskim tłumaczem (m.in. Orwella, Pavića, Mérimée, Maupassanta) i dziennikarzem. Przekłada także z hebrajskiego (m.in. Etgara Kereta), starohebrajskiego (teksty biblijne) i z jidysz (m.in. Poniedziałek i Mesjasz z rodu Efraima Kulbaka). O Mosze Kulbaku mówił w jednym z wywiadów: „są pisarze, dla których warto nauczyć się języka, w którym piszą. Kulbak jest jednym z nich”. 

Miejsce spotkania: aula Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89. 

Spotkanie można obejrzeć pod tym linkiem

https://penclub.com.pl