"Moje miejsce, a w nim... – podejście ekonomiczne, filologiczne, pedagogiczne i socjologiczne" . Zapraszamy na konferencję do Krasnogrudy.

Konferencja nauczycieli, 24 listopada 2023

24 listopada (piątek) 2023 w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie odbędzie się konferencja organizowana przez Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach we współpracy z Fundacją i Ośrodkiem Pogranicze. Godzina rozpoczęcia: 10:30. Serdecznie zapraszamy.

"Moje miejsce, a w nim... – podejście ekonomiczne, filologiczne, pedagogiczne i socjologiczne"

Harmonogram i tematyka wystąpień:

 1. Powitanie gości i zapoznanie z Pograniczem – Małgorzata Sporek-Czyżewska - 10:30-11:15.
 2. Wykład inauguracyjny - Dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Pan Krzysztof Czyżewski - 11:15-11:40
 3. prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (UwB, Polska Akademia Nauk), 11:40-11:55, ONLINE
 4. dr Iwona Turowska i dr Krzysztof Turowski (PUZ w Suwałkach), "Akumulacja kapitału intelektualnego jako czynnik rozwoju obszarów peryferyjnych", 11:55-12:10, ONLINE
 5. mgr Michał Ratomski (PUZ w Suwałkach), "Transformacja środowiska pracy i nauki dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Redefinicja własnego miejsca w świecie",  12:10-12:25
 6. dr Roman Karczewski (PUZ w Suwałkach), "Tłumacz (nie) na miejscu", 12:25-12:40
 7. dr Renata Korzeniecka (PUZ w Suwałkach), "Szkoła jako wspólna przestrzeń. Lokalne podwórko miejscem edukacyjnym", 12:40-12:55
 8. mgr Siergiej Krugłyj (PUZ w Suwałkach), "Serce rozdarte na pół, czyli droga z Kijowa do Suwałk", 12:55-13:10
 9. mgr Jolanta Rogucka (PUZ w Suwałkach), "Gdzie jest moje miejsce? Gdzie jest mój dom? Fragment portretu własnego Suwalszczyzny", 13:10-13:25

13:25-14:00 przerwa kawowa

 1. prof. dr hab. Ałła Kołupajewa (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy), «Нові виміри розвитку освітнього потенціалу в Україні в умовах війни» ("Nowe wymiary rozwoju potencjału edukacyjnego na Ukrainie w warunkach wojny"), 14:00-14:15, ONLINE
 2. dr hab. Oksana Taranczenko (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy), "Підтримка соціальної дієздатності дітей з особливими освітніми потребами у викликах динамічно мінливого сьогодення" ("Utrzymanie zdolności społecznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyzwaniach dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości"), 14:15-14:30, ONLINE
 3. dr Kamilla Łaguna-Raszkiewicz (PUZ w Suwałkach), "Miejsce i post-pamięć", 14:30-14:45
 4. dr Adam Świątek (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), Moje miejsce w międzynarodowym środowisku akademickim: facylitatywny efekt wysokiego poziomu umiędzynarodowienia w środowisku akademickim wśród studentów filologii angielskiej, 14:45-15:00, ONLINE
 5. dr Andrzej Nikitorowicz (PUZ w Suwałkach), ZAOCZNIE
 6. dr Marta Moldovan-Cywińska (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), "Jan Brzękowski - surrealista "podwójny" i jego miejsce w wyobraźni wyzwolonej. Konteksty polsko-francuskie", ZAOCZNIE
 7. mgr Michał Brodowski (PUZ w Suwałkach), "O pomocy publicznej w moim miejscu - Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład pomocy publicznej w Polsce", ZAOCZNIE