Krzysztof Czyżewski w Centrum Dekontaminacji Kulturowej w Belgradzie

Belgrad 16 grudnia 2023

Dyskusje panelowe w ramach wydarzenia „Dzień Europy Środkowej” odbywającego się w Centrum Dekontaminacji Kulturowej

Główne wydarzenie programu Międzynarodowego Forum Kultury „Po raz pierwszy: Serbia, Ukraina, Polska”, zwane „Dniem Europy Środkowej”, odbyło się w sobotę 16 grudnia w Centrum Dekontaminacji Kulturowej (CZKD).

To wielogodzinne spotkanie zgromadziło ukraińskich, serbskich i polskich artystów, teoretyków sztuki, architektów, badaczy, politologów, antropologów i pracowników kultury, którzy dyskutowali nad zagadnieniami relacji ciała zbiorowego i indywidualnego w okolicznościach zniszczeń wojennych , ale także jej „rekonstrukcja” w okresie powojennym, w kontekście rozumienia granic geograficznych i geopolitycznych oraz dyskursywnego kwestionowania terminu „ziemia” i jego znaczenia w czasach zagłady.