Podróż do Suwałk

18 marca 223 - Lektorium Sejneńskie w Suwałkach

w sobotę 18 marca 2023 odbyło się kolejne spotkanie Lektorium Sejneńskiego. Tym razem naszymi gospodarzami była młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.

Dzień rozpoczął się od spotkania z Piotrem Kuczkiem, historykiem i pracownikiem biblioteki im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, który przybliżył nam historię suwalskich Żydów. Następnie odbyły się prezentacje przygotowane przez młodzież z Suwałk, które skupione były wokół postaci znanych suwalczan.
Po części wykładowej ruszyliśmy na spacer, który wiódł nas śladami suwalskich Żydów. Szukaliśmy śladów tej nieobecnej już tkanki miasta odwiedzając miejsca, w których kiedyś stały synagogi, szkoły talmudyczne i znane kawiarnie oraz przedsiębiorstwa.
Spacer zakończył się zwiedzaniem muzeum im. Marii Konopnickiej, gdzie pod opieką przewodniczki poznawaliśmy historię tej niezwykłej poetki i działaczki społecznej.