Lektorium Sejneńskie 2022

Projekt „Lektorium Sejneńskie” kierowany jest do młodych ludzi z okolic Sejn w wieku licealnym. Uczestnicy poznają najważniejsze miejsca dziedzictwa kulturowego czterech miast polski Wrocławia, Gdańska, Warszawy i Lublina. Poznają muzea z bogactwem ich zasobów, zwiedzają nowoczesne, multimedialne wystawy, zabytki architektury z ich historią, odwiedzają teatry i sale koncertowe. Wszystko po to, żeby poszerzać wiedzę, doświadczać artystycznych doznań, rozwijać swą wrażliwość, by wyrastać na aktywnych odbiorców kultury i sztuki.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zadanie Lektorium Sejneńskie otrzymało dofinansowanie w kwocie 59 000 zł ze środków finansowych MKiDN w ramach programu Kultura Dostępna 2022. Całkowity koszt zadania wynosi 73 900 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kultura Dostępna

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej