Lektorium Sejneńskie - Podróże 2023

Lektorium Sejneńskie - Podróże 2023

Projekt „Lektorium Sejneńskie - podróże” adresowany jest do licealistów z Suwalszczyzny. Uczestnicy programu poznają najważniejsze miejsca dziedzictwa kulturowego dwóch miast polski Katowic i Łodzi i skorzystają z ich oferty kulturalnej. Każdą z Podróży ma swój indywidualny program wynikający ze specyfiki miasta, konstruowany wokół jego przeszłości kulturowej oraz współczesnych inicjatyw twórczych. specyficzny. Lektorianie odwiedzą muzea i galerie z bogactwem ich zasobów, uczestniczyć będą w koncertach i przedstawieniach teatralnych, spotykać się będą z wybitnymi twórcami. Wszystko po to, żeby poszerzać wiedzę, doświadczać artystycznych doznań, rozwijać swą wrażliwość, by wyrastać na aktywnych odbiorców kultury i sztuki.

Program realizowany jest przez Fundację Pogranicze w partnerstwie z Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zadanie Lektorium Sejneńskie - Podróże otrzymało dofinansowanie w kwocie 40 000 zł ze środków finansowych MKiDN w ramach programu Kultura Dostępna 2023. Całkowity koszt zadania wynosi 51 000 zł.

logo MKiDN

Kultura Dostępna