Lektorium nieustaje w spotkaniach

16 sierpnia / Lektorium Sejneńskie - Podróże 2023

16 sierpnia 2023 - spotkanie „Lektorium Sejneńskiego” dotyczyło rozumienia terminu „Pamięć”. Sokrates w swojej szkole filozoficznej, kiedy rozważał o sprawach tego świata zawsze mówił, że najlepszą drogą do wspólnego zrozumienia jest dać przykład.

Spotkanie wypełniły prezentacje dwóch doświadczeń w pracy Pogranicza, które ukierunkowały pewien praktykowany w pracy edukacyjnej sposób myślenia wg. zasady triwium: o wiedzy, sztuce i działaniu społecznym.

Lektorium wypełniły dwie opowieści o spotkaniach które stały się doświadczeniem grupy młodzieży zaangażowanej w pracę edukacyjną w Pograniczu w latach minionych, a z których formy i doświadczenia czerpie dzisiejszy program “Lektorium Sejneńskie - Podróże”.

Były to opowieść filmowa „Losy posłuchane” (2000 rok) relacja z wyjazdu do wiosek polskich w okolicy Lidy na Białorusi. Realizacja: Małgorzata Sporek-Czyżewska i Wojciech Szroeder oraz „Dolina Issy” (2008 rok). Stworzona w formie plenerowego przedstawienia teatralnego opowieść w obrazach, po zmroku, w przestrzeniach parku krasnogrudzkiego wywiedziona z książki Czesława Miłosza, w której przywołuje on obrazy z dzieciństwa, kreśli portrety zapamiętanych ludzi. Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Sporek-Czyżewska, Wojciech Szroeder, realizacja: Alex Pavlović.