W wieku 93 umarła Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, autorka m.in. "Bożej Podszewki" i dramatu "Wijuny".

Wywiad z Teresą Lubkiewicz, 20 czerwca 2006 r.

W wieku 93 lat odeszła Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, autorka "Bożej podszewki", która to książka została wydana jako jedna z pierwszych w Wydawnictwo "Pogranicze".

Teresa była autorką dramatu "Wijuny", opowieści opartej na wspomnieniach z lat dzieciństwa spędzonych w okolicach Lidy na Białorusi. Właśnie na podstawie tego dramatu i po doświadczeniu podróży do wsi w okolicach Lidy grupa Teatru Sejneńskiego zrealizowała spektakl "Wijuny". Premiera miała miejsce w Białej Synagodze 26 września 1998 roku. Fotografie: Michał Moniuszko i Piotr Wójcik.

Urodziła się 13 października 1930 roku w Lidzie. Dzieciństwo spędziła w Wilnie, skąd w ramach repatriacji w 1946 roku przeprowadziła się z rodziną ciotki na Dolny Śląsk. Ukończyła szkołę pielęgniarską i początkowo pracowała w ośrodku dla dzieci z chorobą Heinego-Medina. W połowie lat pięćdziesiątych przeprowadziła się do Warszawy, gdzie studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1974 roku otrzymała nagrodę im. Stanisława Piętaka oraz pierwsze miejsce w konkursie Teatru Ateneum za sztukę "Wijuny". W latach osiemdziesiątych XX wieku jej felietony były publikowane w ukazującym się w Londynie "Dzienniku Polskim".

W latach 1978-2018 współtworzyła powieść radiową "W Jezioranach", pisała słuchowiska i dramaty. Na podstawie jej powieści "Boża podszewka" nakręcono serial telewizyjny pod tym samym tytułem.

Wydała książki: "Wiijuny" (1974), "Boża podszewka" (1993), "Boża Podszewka cz.2" (1998), "Babskie nasienie" (2005). Była również autorką dramatów "Małanka" i "Sękacz".