"W rozmowie z Białoruskimi pisarzami" - rezydenci Maryja Martysevič i Uladzimir Lobach 2021

Maryja Matysiewicz i Uladzimir Lobach

W dniach 14-24 sierpnia 2021 na rezydencji literackiej w Krasnogrudzie przebywali Maryja Martysevič i Uladzimir Lobach.

Pobyt rezydencyjny  jest częścią programu „W rozmowie z Białoruskimi pisarzami". Niemiecko-Białorusko-Polski program rezydencyjny, który realizowany jest przez Fundację Pogranicze w partnerstwie z Fundacją Genshagen i finansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dwójka Białoruskich autorów zaproszona została najpierw na pobyt twórczy w Pałacu Genshagen w Niemczech, a następnie w Miedzynarodowym Centrum Dialogu. W ramach pobytu w Niemczech i w Polsce uczestnicy wezmą udział w spotkaniach literackich i debatach online. Otrzymają też jednorazowe stypendium.

Maryja Martysevič (Марыя Мартысевіч, ur. 1982 w Mińsku) to białoruska poetka, pisarka i tłumaczka literatury czeskiej, angielskiej, polskiej i ukraińskiej. Zajmuje się różnymi projektami kulturalnymi, jest organizatorem wydarzeń literackich. Od 2017 roku prowadzi niezależną serię książek Amerykanka. Od 2019 roku jest 3. wiceprezesem białoruskiego PEN-Centrum. Wydała cztery książki: Cmoki latuć na nierast: ese ŭ vieršach i prozie (Smoki lecą na spawn. Eseje w poezji i prozie) w 2008 r., Ambasada: vieršy svaje i čužyja (Ambasada: Poezja własna i pożyczona) w 2011 r., Sarmatyja ( Sarmatia) w 2018 i Jak pazbycca Mamatuta (How to Kill off Momishere) w 2020. W 2019 otrzymała dwie nagrody literackie za książkę Sarmatia. Mieszka w Mińsku.

Uladzimir Lobach, białoruski etnolog, folklorysta, pisarz, doktor nauk historycznych. Urodzony w 1972 w Nowopołocku na Białorusi. Absolwent Wydziału Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (1994). Studia podyplomowe w Narodowej Akademii Białorusi (1998), Członek Białoruskiego PEN Center (2000). Pracował na Państwowym Uniwersytecie w Połocku (1994-2021), zwolniony z powodów politycznych. Działalność naukowa: autor 2 monografii naukowych i ponad 260 artykułów. Autor opowiadań, wierszy i esejów w czasopismach „Maladost”, „ARCHE” i gazecie „Nasza Niwa”, tom poezji „ULASLOVY” (2011).

Dofinansowane przez Fundację współpracy polsko-niemieckiej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Czas Białorusi - debata z udziałem Maryji Martysevič, Uladzimira Lobacha i Michała Sutowskiego, rozmowę prowadzi Krzysztof Czyżewski.

19 sierpnia 2021, Dwór Miłosza w Krasnogrudzie