Biblia domowa - Opowieści o domu rodzinnym | Namų Biblija - pasakojimai apie šeimos namus.

Biblia domowa - Opowieści o domu rodzinnym  | Namų Biblija - pasakojimai apie šeimos namus.

Pięknie zapraszamy na  wystawę w Krasnogrudzie, w nowej odsłonie.

Wystawa prezentuje zbiory  archiwum dokumentowanej  od lat historii mówionej,  w formie filmów, spisanych opowieści, fotografii z albumów, dokumentów i pamiątek.

Wystawa nawiązuje do tradycji SILVA RERUM, tworzenia ksiąg domowych tzw. Biblii domowych, gdzie przez pokolenia rodziny utrwalały historię swych domów i ich mieszkańców.

Wystawa ma wymiar artystyczny.  W centralnym miejscu  znajduje się Otwarta Księga – rzeźba. Wkraczając w jej wnętrze poruszamy się po mapie dróg, jezior i przestrzeni, w której usytuowane są repliki domów z oznaczonymi nazwiskami mieszkańców czterech wiosek: Dusznicy, Krasnogrudy, Ogrodnik i Żegar.

Wszystkie napisy i teksty opowieści wyświetlane są w dwóch językach: po polsku i po litewsku. Na drewnianym postumencie znajduje się tyflografika przeznaczona dla osób niedowidzących, makieta wystawy pozwalająca poprzez dotyk doświadczyć obiektów umieszczonych w jej przestrzeni.

Wystawa powstała dzieki pracy i zaangażowaniu zespołu:

Małgorzata Sporek - Czyżewska - koncepcja wystawy oraz wieloletnia praca ze społecznością lokalna nad pamięcią rodzin;
Vasyl Savchenko - całościowy projekt plastyczny wystawy
Anastasija Lysyuk - opracowanie materiałów graficznych

Michał Szkudlarek - aranżacja świetlna i multimedialna
Tomasz Hentertan - wykonanie instalacji mapy na podłodze
Marek Pawłowski - wykonanie technicznej aranżacji przestrzeni wystawienniczej

Agata Szkopińska - działania promocyjne                                                                                    

Wystawę współtworzą Rodziny: Budzińskich, Bogdanowiczów, Dapkiewiczów, Jakubowskich, Janczulewiczów, Klimasarów, Kulesza-Milewskich, Łostowskich, Marcinkiewiczów, Okulanisów, Pietruszkiewiczów,  Raglisów, Rakucewiczów, Skrypków, Waszkiewiczów,  Werelichów, Wyżlańskich, Zianowicz-Brzezińskich.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - interwencje 2021”

CZYTAJ WIĘCEJ O PRACY NAD WYSTAWĄ