Idea i warunki Rezydencji

Rezydencja im. Marii i Kazimierza Brandysów we Dworze w Krasnogrudzie

Fundacja Pogranicze ogłasza nabór na IV edycję Rezydencji im. Marii i Kazimierza Brandysów w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Zgłoszenia do 15 marca 2022. 

REZYDENCJA IM. MARII I KAZIMIERZA BRANDYSÓW W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM DIALOGU W KRASNOGRUDZIE.

PATRONI

Droga, którą Maria i Kazimierz Brandysowie wspólnie przebyli w XX wieku, odzwierciedla tak środkowoeuropejski, jak i polsko-żydowski los ich tragicznego pokolenia. W ich przypadku droga ta wiodła od sympatii socjalistycznych i postaw antyfaszystowskich w okresie międzywojennym, przez wojnę i Powstanie Warszawskie, powojenne zaangażowanie w ideologię komunistyczną, potem antystalinowski bunt i wiarę, że socjalizm można udoskonalać, aż po udział w opozycji demokratycznej, emigrację na Zachód i wspieranie demokratycznej transformacji w Europie Środkowowschodniej.

Poznali się podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim, solidarnie protestując przeciwko gettu ławkowemu. Podczas wojny Kazimierz nie założył opaski z gwiazdą Dawida i ukrywał się po aryjskiej stronie, korzystając z ofiarnej pomocy Marii. Pobrali się po Powstaniu Warszawskim. Ona, historyczka sztuki, została wybitną tłumaczką z języka francuskiego, m.in. powieści Camusa, Robbe-Grilleta i Mirabeau. On poświęcił się literaturze. Dzieło pisarskie Kazimierza Brandysa domaga się ponownego odczytania. Rezonuje z czasem nam współczesnym, stanowiąc upartą, „miesiącami” zapisywaną próbę kształtowania „sposobu bycia”, niepodległego zniewoleniu i kontestującego „nierzeczywistość”, którą propaganda panujących systemów i ideologii usiłuje narzucić społeczeństwu jako jedynie możliwą realność.

IDEA REZYDENCJI

Rezydencja im. Marii i Kazimierza Brandysów dedykowana jest pamięci losów jej patronów i całego, reprezentowanego przez nich pokolenia, popularyzacji i nowym odczytaniom dzieła Kazimierza Brandysa oraz wsparciu pisarzy, naukowców i tłumaczy zajmujących się problematyką pogranicza kultur i narodów, tworzących literaturę w językach Europy Środkowowschodniej, bądź też literaturę tę tłumaczących. Program rezydencji stanowi integralną część działalności Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Składają się na niego: 3-tygodniowy pobyt rezydencyjny w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie, spotkanie autorskie w kawiarni „Piosenka o porcelanie” oraz otwarta debata poświęcona nowym odczytaniom lub wybranym wątkom z twórczości Kazimierza Brandysa albo udział w dyskusji na temat pogranicza kultur i narodów w Europie Środkowej (jej twórców i głównych motywów ich twórczości). W szerszej perspektywie i w zależności od woli beneficjentów rezydencji, program obejmować może inne niż Krasnogruda miejsca spotkań autorskich i debat, a także publikacje tekstów, przekładów i książek. Pobyt może uwzględniać przyjazd wraz z bliską osobą.

RADA REZYDENCJI

W skład Rady Rezydencji wchodzą:

Marek Zagańczyk – Przewodniczący, Irena Grosfeld-Smolar, Agnieszka Holland, Marzenna i Wojciech Duda, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Krzysztof Czyżewski. Sekretarz rezydencji: Agata Szkopińska.

WARUNKI REZYDENCJI

1.      Kto może starać się o przyznanie rezydencji?

O rezydencję ubiegać się mogą pisarze, naukowcy i tłumacze zajmujący się problematyką pogranicza kultur i narodów, tworzący literaturę w językach Europy Środkowowschodniej, bądź też literaturę tę tłumaczących.

2.      Termin rezydencji:

3-tygodniowy pobyt w miesiącach kwiecień lub październik (jedna edycja rocznie)

3.      Miejsce rezydencji:

Dwór Miłosza – Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Zrewitalizowany kompleks dworski z XVII wieku, należący do rodziny Czesława Miłosza, to jedyne miejsce w Polsce tak silnie związane z poetą. Dwór znajduje się nad brzegiem jeziora Hołny w malowniczej wsi Krasnogruda, na północno-wschodnim krańcu Polski, usytuowany w zabytkowym parku. Harmonijne połączenie architektury z przyrodą sprzyja twórczej atmosferze, która towarzyszy temu miejscu cały rok.

Dwór Miłosza stanowi siedzibę Międzynarodowego Centrum Dialogu, którego twórcą i realizatorem jest Fundacja Pogranicze, prowadząca działalność artystyczną, wydawniczą i edukacyjną związaną z wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, rodzinnością Europy, różnorodnością kulturową obszarów pogranicza i osobą Czesława Miłosza.

– pokój z łazienką i miejscem do pracy

- dostęp do Internetu

- dostęp do zbiorów Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza (bogata biblioteka i filmoteka)

– możliwość korzystania z wyposażonej kuchni

– odległość do najbliższego miasteczka Sejny 10 km

4.      Jak starać się o rezydencję?

Elektroniczny wniosek należy wysłać na adres: agata@pogranicze.sejny.pl, a jego wersję papierową na adres:

Międzynarodowe Centrum Dialogu

Krasnogruda 14, 16-500 Sejny

z dopiskiem „Rezydencja im. Marii i Kazimierza Brandysów”

(decyduje data stempla pocztowego)

Wniosek powinien zawierać:

– biogram

– opis dokonań twórczych

– list przedstawiający zamierzenia twórcze, które kandydat chce zrealizować podczas pobytu rezydencyjnego

5.      Oczekiwania organizatorów:

– spotkanie autorskie w kawiarni „Piosenka o Porcelanie” w piwnicach Dworu Miłosza

– udział w otwartej debacie poświęconej wybranym wątkom w twórczości Kazimierza Brandysa lub tematyce pogranicza kultur i narodów w Europie Środkowej (jej twórców i głównych motywów ich twórczości).

- przekazanie dzieła powstałego podczas pobytu do Archiwum Rezydencji

6. Termin składania wniosków do 15 marca 2022 roku. Odpowiedź w sprawie przyjęcia na rezydencję do 2 kwietnia 2022. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem rezydencji p. Agatą Szkopińską: (agata@pogranicze.sejny.pl, tel. +48 697976369).