Czesław Miłosz i Krasnogruda

Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie
KRONIKA

Opracował
Zbigniew Fałtynowicz

Literatura: „Almanach Sejneński” [2003] nr 1, [2004] nr 2, [2005] nr 3, [2006] nr 4; Czesław Miłosz. Oprac. i red. Zbigniew Fałtynowicz. Suwałki 1991; Czesław Miłosz: bibliografia druków zwartych. Oprac. Agnieszka Kosińska; współpraca: Jacek Błacha, Kamil Kasperek. Kraków 2009; Czesław Miłosz: Listy do rodziny. „Kwartalnik Artystyczny” 2008 nr 3; Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków 1994; Zbigniew Fałtynowicz: Dla Miłosza: Suwałki – Krasnogruda. Suwałki 2006; Tenże: Wieczorem wiatr… Czesław Miłosz i Suwalszczyzna. Gdańsk 2006; Andrzej Franaszek: Miłosz: biografia. Kraków 2011; Renata Gorczyńska (Ewa Czarnecka): Podróżny świata: rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992; Wojciech Kass: Aj, moi dawno umarli! Sopot 1996; „Kroniki” (według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach) – wydanie specjalne. Suwałki, czerwiec 2011; Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”: wademekum. Oprac. Zbigniew Fałtynowicz i Agnieszka Szyszko. „Jaćwież” 2003 nr 21.