BAWIALNIA W KRASNOGRUDZIE

Działalność swą zainaugurowała w czasie ferii zimowych, organizując warsztaty tworzenia „tajemniczych budowli, skrytek i skarbów rodzinnych” – wzięła w nich udział dziesięcioosobowa grupa dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i część tej grupy, wraz z dziećmi które dołączyły później, nadal uczęszcza na zajęcia w Krasnogrudzie.

Trwające dwie i pół godziny spotkania odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia tematycznie związane są z przyrodą, zmieniającymi się porami roku, rodzinnymi tradycjami, obrzędami oraz z miejscem – dworem, parkiem i ich historią. W pierwszym kwartale działalności pracowni dzieci dowiedziały się, kim był Czesław Miłosz i jakie były jego związki z Krasnogrudą, poznały budynek dworu i okolice – park, amfiteatr, aleje Kasztanową i Poetów, brzeg jeziora Hołny, pobliskie mokradła i las. Dzieci dowiedziały się też fascynujących rzeczy o drzewach i ptakach krasnogrudzkich, zwiedziły Ścieżką Bobrów, poznając  życie i zwyczaje tych tajemniczych zwierząt.

Każde spotkanie składa się z części zabawowo – informacyjnej, wprowadzającej dzieci w realizowany temat, oraz z części artystycznej, gdzie dzieci wyrażają się twórczo stosując różnorodne techniki plastyczne – rysunek, malarstwo i rzeźbę. Zajęcia plastyczne odbywają się w pracowniach Kseniji Konopek i Wiesława Szumińskiego, w przyszłości jednak będziemy dysponować swoją własną pracownią. W czasie zajęć plastycznych powstają rysunki i malunki – pejzaże, wizerunki ludzi, zwierząt, roślin i domów, a także różne formy przestrzenne – budowle, drzewa, figurki zwierząt i naczynia z gliny. Pragniemy rozszerzyć naszą działalność na kolejne, inne grupy przedszkolaków. Bardzo cieszymy się na tę współpracę, chcemy by Krasnogruda była królestwem najmłodszych z naszego regionu.

Prowadzące: pedagog Joanna Rakucewicz i plastyk Dorota Jaczewska.