Rejestracja dźwiękowa spotkania promującego książkę "Zwyczajne żywoty" Josefa Škvoreckiego w Cieszynie

Zwyczajne żywoty okładka

Zachęcamy do wysłuchania rejestracji dźwiękowej spotkania promującego wydaną przez nad na początku maja książkę "Zwyczajne żywoty" Josefa Škvoreckiego. Z tłumaczem Andrzejem S. Jagodzińskim rozmawia Anna Maślanka.

Spotkanie odbyło się 5 maja w cyklu wydarzeń Literatura na Granicy będących częścią Przeglądu Kino na Granicy/Hranicy w Cieszynie.

POSŁUCHAJ ROZMOWY